برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن پاشنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طرفداران پروپاقرص
١٣٩٩/١١/٢٦
|

2 Bond with some one
پیوند برقرار کردن با کسی(منظور یک رابطه نزدیک و محکم است)
١٣٩٩/١١/٢٥
|

3 آلاینده
Greenhouse gases emissions
١٣٩٩/١١/٢٥
|

4 دزد ١٣٩٩/١١/٢٣
|

5 لباسهای فشن و طرح دار پوشیدن،معمولا برای رویدادها یا اهداف خاص ١٣٩٩/١١/٢٠
|

6 بلند نظر
وسیع فکر
١٣٩٩/١١/٢٠
|

7 ست کردن و هماهنگ کردن لباسهای مختلف برای پوشیدن یک دست لباس ١٣٩٩/١١/١٨
|

8 *ترسناک-وحشتناک
*خیلی بد-افتضاح(informal )
١٣٩٩/١١/١٥
|

9 پرورش دادن (غذا دادن به علاوه مراقبت کردن) یک بچه یا یک گیاه ١٣٩٩/١١/٠٣
|

10 1-هم اتاقی
۲-هم خانه=(flatmate (Breitish English
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

11 متکی به خود ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

12 خویش فرما ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

13 از بحر کردن چیزی(چیزی را بخوبی حفظ کردن یا فهمیدن) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

14 -به صرف شام و نوشیدنی پذیرایی کردن
-سور دادن
١٣٩٩/١٠/٢١
|

15 غذای بیرون بر (در رستورانها) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

16 جلوی اشتهای کسی را گرفتن
Don't have any more chocolate – it'll spoil your appetite
١٣٩٩/١٠/٢١
|

17 خوردن یک میان وعده کوچک و سریع ١٣٩٩/١٠/٢١
|

18 دهان را آب می اندازد ١٣٩٩/١٠/٢١
|

19 یه لقمه زدن(مقدار کمی غذا را سریع خوردن) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 شروع کردن یک رابطه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

21 از همنشینی و معاشرت با کسی لذت بردن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

22 جامعه مصرف گرا
جامعه مصرف زده
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

23 جایگذاری محصول/تبلیغ نامحسوس:یک روش تبلیغاتی که در آن محصول یک شرکت در یک فیلم یا شوی تلویزیونی به عنوان بخش واقعی از صحنه ها نشان داده میشود.
نمو ...
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

24 ۱-کرم کتاب نوعی حشره است که کتاب رو میخورد ۲-کسی که عاشق کتاب خوندن است(کرم کتاب خوندن) ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

25 چند وجهی/چند بعدی(فردی که توانایی انجام بیش از یک کار را دارد)
A multi-faceted worker can do more than just one job.
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

26 -چم و خم
To deal with the cut-and-thrust of business: دست و پنجه نرم کردن با چم و خم های تجارت
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

27 معنای دقیق آن "بهره وری" است و با کارایی و اثر بخشی تفاوت دارد. بهره وری نرخی است که از مقایسه ورودی(زمان،پول،انرژی...) با خروجی(تعداد محصول، نمره ام ... ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

28 حاشیه توقف اظطراری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

29 علائم رانندگی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

30 محدوده عاری از تردد وسائط نقلیه(هیچ وسیله نقلیه اجازه ندارد وارد این محدوده شود-مثل منطقه بازار پانزده خرداد در تهران) ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

31 دست به دست شدن درون یک خانواده(معمولا یک چیز با ارزش)
١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

32 خاک خوردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

33 دست نخورده و بی استفاده ماندن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

34 یک مجموعه از قطعات جداگانه که برای سرهم کردن اماده شده است(مانند اسباب بازی ها)

١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

35 پر زحمت/پر گیر و دار
Synonym =demanding
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

36 دو موتوره ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

37 از نظرها دور شدن/از نظرها محو شدن ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

38 کرسی مجلس
To win/gain/lose a seat*
parliamentory/Senate sear*
١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

39 نگاه کورکورانه و سطحی کردن به یک موضوع(بطور عمدی در حالی که میدانیم نگاه کورکورانه مان اشتباه است)
The principal is turning an blind eye to smoki ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

40 ساعت پاندولی یا آونگی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

41 پول قلمبه دادن (معمولا برای چیزی با کیفیت خیلی بالا یا چیزی که تقاضای زیادی در بازار دارد) ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

42 دست ساز( چیزی که با مهارت ساخته شده) ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

43 کارگر یدی(کارگری که کارش وابسته به قدرت فیزیکی زیاد است.از کولبر گرفته تا کشاورز و باغبان و کارگر ان حرفه ای و غیر حرفه ای ساختمان) ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

44 پاکسازی نژادی
racial purging=racial cleansing
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

45 دگراندیش ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

46 1-کالای مرجوعی(کالا های ایراد دار که معمولا به بهای ارزان تر فروخته میشوند)
2-فرد طرد شده/فرد منفور=Outcast/Pariah
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

47 Noun:فرد طرد شده/فرد منفور
Adjective: منفور/طردشده
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

48 .To render something OR somebody impossible/harmless/unconscious/etc.
چیزی یا کسی را غیرممکن کردن/بی ضرر کردن/بی هوش کردن
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

49 تحصیلات رسمی مدرسه ای(در مدرسه)
Al's dad has only a few years of schooling
١٣٩٩/٠١/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 unorthodox
• The lawyer's methods were unorthodox but not illegal.
• روش های وکیل غیر معمول بود اما غیر قانونی نبود
١٣٩٩/٠٢/١١
|

2 outcast
• He was treated as a social outcast.
• با او مانند یک طردشده اجتماعی(منفور اجتماعی) رفتار شد
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

3 landfill
• But it's becoming a major issue as landfill sites fill up.
• اما پر شدن محل های دفن زباله در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم است
١٣٩٩/٠٢/٠١
|