منو
محسن پاشنا
ویژه

محسن پاشنا

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨,٢٢٠
رتبه کل
٤٣٦
رتبه کل
لایک
٨٣٣
لایک
دیس‌لایک
٥٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٢٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٣٥
لایک
لایک
٨٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨٢

جایگذاری محصول/تبلیغ نامحسوس:یک روش تبلیغاتی که در آن محصول یک شرکت در یک فیلم یا شوی تلویزیونی به عنوان بخش واقعی از صحنه ها نشان داده میشود. نمونه ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٧

معنای دقیق آن "بهره وری" است و با کارایی و اثر بخشی تفاوت دارد. بهره وری نرخی است که از مقایسه ورودی ( زمان، پول، انرژی. . . ) با خروجی ( تعداد محصول ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٨

طرفداران پروپاقرص

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پر زحمت/پر گیر و دار Synonym =demanding

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

محدوده عاری از تردد وسائط نقلیه ( هیچ وسیله نقلیه اجازه ندارد وارد این محدوده شود - مثل منطقه بازار پانزده خرداد در تهران )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
But it's becoming a major issue as landfill sites fill up.
دیدگاه
١١

اما پر شدن محل های دفن زباله در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The lawyer's methods were unorthodox but not illegal.
دیدگاه
٧

روش های وکیل غیر معمول بود اما غیر قانونی نبود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He was treated as a social outcast.
دیدگاه
٥

با او مانند یک طردشده اجتماعی ( منفور اجتماعی ) رفتار شد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.