دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٧,٥٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١١
لایک
لایک
٣,٩٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٩٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

در زبان انگلیسی God - Given می تواند به عنوان معادل آن بکار برده شود

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

وسایل الکتریکی با وجود خاموش بودن جریان الکتریکی مصرف می کنند . این عبارت به معنای مصرف این نوع جریان الکتریسیته ( استفاده در حالت خاموشی ) بکار برده ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

چند راهی برق به عنوان مثال power strip with USB ports و . . .

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

این کلمه بیشتر در قراردادهای حقوقی دیده میشود و به معنای زیر است : مبلغی از هر پرداخت کارفرما به پیمانکار که به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر شده و ن ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

حرف زدن بی محتوا و طولانی ( چرت و پرت گفتن! ) She only half - listened as Ella rambled on

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She is nosy, and I find her questions intrusive.
دیدگاه
٩

او فضول است و من سوالات او را مداخله آمیز حس کردم .

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
دیدگاه
٣

بخاطر اینکه مجبورم در مراسم عروسی صحبت کنم ( سخنرانی کنم ) ، عصبی هستم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
sunny, yet cold
دیدگاه
١

آفتابی ، اما با این حال سرد !

تاریخ
٤ سال پیش
متن
turkey with all the trimmings
دیدگاه
٢

خوراک بوقلمون با تمام مخلفات ( شام ویژه مراسم Thanksgiving )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Teaching was one of the few occupations open to women at that time.
دیدگاه

تدریس یکی از معدود شغل هایی بود که در آن زمان برای زنان قابل حصول بود ( یعنی زنان هم می توانستند برای آن شغل تقاضا بدهند ، به زنان داده میشد در ترجمه ...

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.