نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
well off: مرفه پولدار ( در حد زندگی خوب ) ب ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
areas of: زمینه هایی از حیطه هایی از
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
free: در زمینه اقتصادی معاف از مالیات
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
polarisation: قطبیدگی ( در سیاست و علوم اجتماعی ) ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
if you will: به بیانی. . . اینطور گفته می شود . ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
log in: ورود ( به سیستم ) ( به نرم افزار ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
area info: اطلاعات محیط ( کامپیوتر )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pedohebophilic: pedohebophilic: a new classificati ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
teleiophilic: سکسولوژی : teleiophilic: A person ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
areas of: زمینه هایی از حیطه هایی از
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drill down: بررسی دقیق و موشکافانه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nonconsensual: بدون رضایت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nonconsensual: بدون رضایت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hand on: دست به کاری زدن، مرتکب ( خلاف ) شدن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a round of: یک سری از. . . ( سوالات، انتقادات ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to be clear: صراحتاً به تصریح. . .
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
to be clear: صراحتاً به تصریح. . .
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
frequent: رایج، متداول
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
local country legislation: مقررات داخلی کشور
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bucket shop: در حسابداری: سفته باز، بنگاه معاملا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bucket time: در حسابداری: ظرف زمانی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
demask rose: گل محمدی یا گل سرخ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
accord: در صنعت عطر همان آکورد به کار می رو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
join by: منجر به . . . سبب . . . رسیدن به. ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
board: در سایز کوچک: مترادف پلاک plaque ، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
guaiacum: برگردان فارسی گایاکام است.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tonka bean: لوبیای تونکا ( نام علمی: Dipteryx o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
perfumed: adj. معطر، عطرآگین مترادف : aromati ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lemon caviar: لیمو خاویاری یا همان لیمو انگشتی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
black currant: انگور فرنگی سیاه قره قاط
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
currant: انگور فرنگی خارتوت گالش انگور
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rush: خیزبرداشتن برای. . . حمله کردن هجو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gourmand: در صنعت عطرسازی یک دسته از عطرهای س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gourmand: در صنعت عطرسازی یک دسته از عطرهای س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mimosa: میموسا ( انگلیسی: Mimosa ) کوکتلی ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mimosa: میموسا ( انگلیسی: Mimosa ) کوکتلی ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
birch: درخت توس ( نام های دیگر: غان، درخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
birch: درخت توس ( نام های دیگر: غان، درخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rosa damascene: گل محمدی که در اروپا به رز دمشقی مع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jasmine sambac: یاس رازقی ( نام علمی: Jasminum samb ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slice of life: بخشی از زندگی قسمتی از زندگی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slice of life: بخشی از زندگی قسمتی از زندگی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reality: اصالت the reality of the wood : اص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
atmosphere: گیرایی حالت بخصوص ( دلپذیر، خوشاین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sillage: در عطرها: به پخش بو اطراف فرد مصرف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sillage: در عطرها: به پخش بو اطراف فرد مصرف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
glass fusing: همجوشی شیشه: به اتصال قطعات شیشه ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hipness: ( Merriam Webster ) Synonyms for hi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
grime: مترادف filth - Muck - dirt فساد اخل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dark: تلخ مانند شکلات تلخ dark chocolate ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sensuality: voluptuous شهوت انگیز
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
villanovan: فرهنگ ویلانُوا یا ولانوا ولانوا کهن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
urnfield: در ترکیب urnfield culture به معنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
district attorney: دادستان ناحیه ای ( در آمریکا )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
government of the day: دولت وقت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cholinergic: پزشکی: کولینرژیک ( در نورولوژی به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cholinergic: پزشکی: کولینرژیک ( در نورولوژی به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clacks: لغت عامیانه برای semaphore به معنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
turner: ابزار آشپزخانه : کفگیر، ملاقه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ahead of: پیشرفته جلوتر ( مثلا جلوتر از زمان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prescient: مترادف foresight آینده نگر، دوراندی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slipware: انگوب ( زیر لعاب ) به دوغاب رس یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
round: دور ( بازی ) - نوبت ( بازی )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
round: همان لغت راند است که در بازی های رز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feed: تأمین کردن ( مثلا نیروی انسانی، نفر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feeder: تأمین کننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tetrapod: چهاراندامان ( موجوداتی که دارای چها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wild game: گوشت شکار It is often used as a sp ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wild game: گوشت شکار It is often used as a sp ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
content addressable memory: کامپیوتر: حافظه قابل آدرس دهی با م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
emotional outburst: طغیان هیجانی ابزار احساسات شدید ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
molybdic acid: مولیبدیک اسید
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
populist party: People's Party حزب مردمی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self defense: دفاع شخصی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self defense: دفاع شخصی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scene: lest he create a scene or run into ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
significant other: مخاطب خاص دیگری مهم[۱] ( به انگلیسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
means of production: در علم اقتصاد و جامعه شناسی: به معن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
means of production: در علم اقتصاد و جامعه شناسی: به معن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
contradiction in terms: تناقض ظاهری مثل ترکیبات کلامی: غم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
contradiction in terms: تناقض ظاهری مثل ترکیبات کلامی: غم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
even out: یکسان سازی ، یکنواخت کردن دو چیز t ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
household: در حسابداری و اقتصاد : خانوار
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
if you will: به بیانی. . . اینطور گفته می شود . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
with that account: با توجه به آن . . . ( شرایط، گفته، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take heed of: مراقب بودن احتیاط کردن توجه کردن ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take heed of: مراقب بودن احتیاط کردن توجه کردن ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ethnographic: مردم نگاری قوم نگاری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
classless: غیرطبقاتی ( جامعه )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
polarisation: قطبیدگی ( در سیاست و علوم اجتماعی ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
throw the baby out with the bathwater: اصطلاح : تر و خشک را با هم سوزاند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
throw the baby out with the bathwater: اصطلاح : تر و خشک را با هم سوزاند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
following in footsteps: یک اصطلاح است به معنی : پیروی از چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bridge: اتصال، پل ، پیوند
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
turmoil: بحران شرایط آشفته
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
currency: انتشار ( مقاله، مطلب و . . . ) روا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chain of command: در مدیریت و علوم نظامی: زنجیره فر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chain of command: در مدیریت و علوم نظامی: زنجیره فر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
premise: فرض مقدم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
worker: کارکنان ( که هم شامل کارمند و هم کا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
caller: تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
walkability: پیاده راهوری پیاده راهوری معیاری ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
graspable: قابل درک قابل فهم ملموس قابل تصور
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pencil out: - estimate or calculate تخمین زدن ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fall through the crack: از قلم افتادن کسی یا چیزی نادیده گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend: چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
don't throw the baby out with the bathwater: اصطلاح : تر و خشک را با هم نسوزان ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
don't throw the baby out with the bathwater: اصطلاح : تر و خشک را با هم نسوزان ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
calling: رسالت شغلی، حرفه ای که بیشتر با ه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self awareness: خویشتن آگاهی با خودآگاهی ( conscio ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dive into: To start a task enthusiastically, p ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
now: در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pasteboard: مقوا
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
closed mindedness: obstinate , inflexible انعطاف ناپذ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stare in the face: it is very easy to see or obvious: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stare one in the face: it is very easy to see or obvious: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
this is not to say that: این بدان معنا نیست که . . . منظور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
leap of faith: قدم با ایمان با ایمان قدم برداشتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the middle of: در بحبوحه ی در اواسط در گرما گرم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it bears repeating: ارزش تکرار را دارد to be important ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
conscience: conscience با consciousness و self ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
to be clear: بدیهی است که. . .
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
second guessed: 1 - anticipate or predict ( someone ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
empirical studies: مطالعات تجربی field survey = بررسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
input: راهنمایی - مشارکت - نظر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
core values: ارزشهای بنیادی یا بنیادین ارزشهای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
consciousness: لطفا دقت کنید دوستان هم به دیکته هم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subject matter experts: متخصصین خبره
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
intergovernmental panel on climate change: هیئت بین دولتی تغییر اقلیم ( IPCC )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
international energy agency: آژانس بین المللی انرژی IEA
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
looking over his shoulder: looking over some one's shoulder کا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fast track: مسیر میانبر ( به سمت موفقیت )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
well off: مرفه پولدار ( در حد زندگی خوب ) ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cargo cult: آیین بارپرستی یا محموله پرستی آیین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sample size: جامعه ی نمونه ( تعداد واحدهایی که د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sample size: جامعه ی نمونه ( تعداد واحدهایی که د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bare facts: حقایق یا اطلاعات دقیق، درست ( بدون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pick your ear: گوش به زنگ باش ، با دقت گوش بده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
all bark and no bite: کسی که زیاد حرف می زند ولی عمل نمیک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hospitality industry: صنعت مهمان یاری ( [گردشگری و جهانگر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hospitality: مهمان یاری ( به عنوان یک صنعت )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
heads up display: نمایشگر سربالا سامانه هاد ( نمایش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش