نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اول "شان"  می‌خوره بقیه گرگا ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
حتی  چترمم خیس خالی شده چه بر ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خب like به معنای دوست داشتنه سطحیه ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
استراحت کردن! شل کردن!  لَش ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تو اول بگو با کیان زیستی، پس آن گه ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prolapse: دامپزشکی و علوم دامی بیرون زدگی
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
… Initial … reports say that seven ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سریع خوش هیکل و رو فرمم میکنه! سر ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
راه‌های علمی (اینکه هر بخش در مقال ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
داری با رفیقات استراحت می‌کنی! دا ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
if i were you  یا   if ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cryotolerance: دامپزشکی و علوم دامی تحمل فرایند ان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ambient sound: صدای محیط! قابلیت شنیدن صدای محیط د ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
swim up: دامپزشکی و علوم دامی شنا رو به بالا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
refinement: بهینه سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
درست هست aint ! That brings us pr ...
١ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
supplementary: دامپزشکی و علوم دامی کنسانتره ، هر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
خودتو  تو شرایط من تصور کن، خ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a moment on the lips forever on the hips: دیالوگ معروف سریال فرندز: یه لحظه ل ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
با انگشتش لمسش کرد! با انگشتش بهش ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تهش حرف زدیم! آخرش حرف زدیم! آخر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جن خیلی بدجنسه!  جن خیلی خبی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cutton wind muff: ابر نویز گیر میکروفون
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هردو درسته ولی  I think not ب ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چطور بدون اینکه عصبانی بشیم و از ه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خیلی شانس آورد زنده موند؟ جون سال ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
.تریسام یا تری وی: در این حالت راب ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یعنی راه رفتن در حین خواب! خواب‌گ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
serosanguineous: دامپزشکی و علوم دامی ترشحات سروزی خ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
!Do not  mess with  me
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جمعیت وقتی روح تو فیلم ظاهر شد، به ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هی  و هی! همینجوری پشت هم! ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چه کثافتیه! چه گَندکاریه! چه گَندی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بله معنی منفی داره: معلومه که نه! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یعنی سر حرفمون هستیم و تفکر و گفته ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
We were … expecting … more letters ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
informal very tired of (somet ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
It's  not  possible for ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تو میخوای غذا بخوری؟ Do you wanna ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
استاد دانشگاه: Professor استاد هن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
That was awful! That was terrible ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
منم اینجوریم! منم همین! !همچنین
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هوتن شکیبا صدا پیشه عروسک دیبی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Michael soon realized that his wif ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Although Margaret Mead had several ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ببخشید متوجه نمیشم! ببخشید نمی‌گی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
I’ve taught my daughter to be … wa ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
The bank … requires … evidence of ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام David Crane and Marta Kauffm ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام جواب صحیح    don't ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام جواب صحیح    isn't ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
افرادی که در فضای مجازی با تعداد ز ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Michael soon realized that his wif ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Will you ____ have arrived __ by 8 ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ by accident, randomly
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
What do you think I __ should __ d ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این قبری که بالا سرش گریه می‌کنی م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
داری با رفیقات استراحت می‌کنی! دا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
My dad ___ had been ___ smoking in ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام پاسخ صحیح    he'd & ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام جواب صحیح  make a decisi ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جواب صحیح for است. زمانی از since ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام جواب صحیح  having
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام جواب صحیح؛ gone
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
حاوی قطعات کوچک است. حاوی ذرات کو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام هانس زیمر هست.
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛  آب در هاون کوبیدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ be informed
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ addicted  to 
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
حواست به  حرفات باشه! حوا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سرت تو کار خودت باشه! فضولی نکن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ اگر می‌گیم " jokes on you " ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ بله رسمی است!  برای ای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ رفتارتو عوض کن! خودتو اصلا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛  چه این چه اون فرقی ند ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام  آمارِ موجودیِ انبار /ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گرخیدن! ترسیدن! دست و پا گم کردن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یعنی همه چی رو  داریه ریختن! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام؛ ناقلا! پدر سوخته! معمولاً ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام بله می‌شود، به فرم زیر استفاد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اختلالات مرتبط به خلق و خو (عصبانی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یعنی تو روز روشن و در ملا عام! !H ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هیچوقت ولت نمی‌کنم! هیچوقت ترکت ن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کنارم میخوامت! کنارم باش! میخوام ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مثلا وقتی می‌خواهیم قوانین یک جایی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عذاب وجدانی ندارم! وجدانم راحته! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دلباختت شدم! شیدات شدم! عقل و جو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام وقتی می‌خوای ببینی طرف تو با ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گذر زمان به نفع  ما عمل نمیکن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
داری دستم میندازی داری اذیتم میکن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تو یه کودن احمقی! (معمولاً به یک ف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خیلی راحته! خیلی سادس! مثله &nbs ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چه کثافتیه! چه گَندکاریه! چه گَندی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خدا شاهده همین الان می‌خواستم زنگ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جانم؟ می‌شونم؟ الان حواسم به شماس! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
angered، furious،  outraged، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام بسته به شرایط: وسط حرفم نپر! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام used for " sort of" in info ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شل کن بابا! انقد سفت و سخت نگیر خ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Keep up the  good  work! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برام جالب نیست! برام جذاب نیست! ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تو  رقت انگیزی! تو ضعیفی! ت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
in time : یعنی پیش از موعد برسی on ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یکم  شرف داشته باش! عزت نفس د ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معمولا وقتی میخوای یک نفر و قانع ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای قوت قلب میگن معمولا: بهت سخت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
پارسال دوست، امسال آشنا! مشتاق دی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
وقتی با وجود ناراحتی (حتی عصبانیت) ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
من طرفدار دو آتیشه ورزشم!  م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خودتو  تو شرایط من تصور کن، خ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خیلی خوره کتابم! خیلی خر خونم! خ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چه خبرا! داستان چیه!  خبر مبر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
 اهلش این چیزا نیستم! اصن با ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
من شکمی هستم، من شکم پرستم، من غذا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
داغونم دیگه، نابودم دیگه، جون ندار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یک توپ بیضی شکل (شبیه خربزه هست) د ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
احتمالا منظور اینه که آیا عملکرد ع ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شاید بشه گفت:  مهره یا   ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
حالیته چی میگم؟ متوجهی چی میگم؟ م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
don't be so pushover نزار ازت کول ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
از خجالتت در میام!  در صدد جب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یعنی منو  میخندونی.  یجو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٣ ماه پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٣ ماه پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٣ ماه پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
compromise: دامپزشکی و علوم دامی 1 - مختل شدن ( ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mental: روانی، مجنون، دیوانه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
estrus expression: دامپزشکی و علوم دامی نمایش فحلی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
standing to be mounted: دامپزشکی و علوم دامی فحلی ایستا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
یک جور غذارسانی  مصنوعی هست ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scouring: در طب دامی اسهال ( ناشی از تغذیه یا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stock: دامپزشکی و علوم دامی هم معنی livest ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prolonge: طولانی کردن ، امتداد دادن ، دراز کر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
prolonge: طولانی کردن ، امتداد دادن ، دراز کر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
emaciation: دامپزشکی و علوم دامی لاغری مفرط ، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
emaciation: دامپزشکی و علوم دامی لاغری مفرط ، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
parasitism: آلودگی انگلی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
parasitism: آلودگی انگلی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stocking: دامپزشکی و علوم دامی چرای مداوم و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
maintenance ration: دامپزشکی و علوم دامی جیره در حد نگه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
maintenance: دامپزشکی و علوم دامی فیزیولوژی و ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
draft ewe: دامپزشکی و علوم دامی میش مسن که دی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
roughage: دامپزشکی و علوم دامی علوفه و مواد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
still brith: دامپزشکی و علوم دامی مرده زایی ، گ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scraping: دامپزشکی و علوم دامی تراشیدن و جمع ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turned out: کاشف به عمل آمد ( آمدن ) !
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
water trough: دامپزشکی و علوم دامی آبشخور
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
food trough: دامپزشکی و علوم دامی غداخوری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
Inclusion bodies: دامپزشکی و علوم دامی گنجیدگی ( پات ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
merlins beard: جمله تعجبی در رمان های جی کی رولین
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
muggle: فردی که نه پدر نه مادرش جادوگر اند ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
half blood: فردی که پدر یا مادرش خون جادوگر دار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
half blood: فردی که پدر یا مادرش خون جادوگر دار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fencing off: فنس کشی ، محصورسازی با دیوار ( پرچی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rotation grazing: دامپزشکی و علوم دامی چرای چرخشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blowfly: دامپزشکی و علوم دامی مگس لاشه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head fly: دامپزشکی و علوم دامی مگس سر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
repellent: دامپزشکی و علوم دامی مواد دور کننده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clean and jerk: حرکت دو ضرب وزنه برداری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
patent: دامپزشکی و علوم دامی ۱. باز و غیر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ill thrift: دامپزشکی و علوم دامی رشد ضعیف یا ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ill thrift: دامپزشکی و علوم دامی رشد ضعیف یا ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
suppurative: دامپزشکی و علوم دامی اگزوادی چرکی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head tilt: دامپزشکی و علوم دامی انحراف سر دام ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
circling: دامپزشکی و علوم دامی چرخش دام به د ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head deviation: دامپزشکی و علوم دامی انحراف سر دام ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
insidious: دامپزشکی و علوم دامی بیماری نامحسو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
veterinary medicine: دامپزشکی، بیطاری، پزشکی حیوانات
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
veterinary: دامپزشکی، بیطاری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
veterinary: دامپزشکی، بیطاری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
maedi: دامپزشکی و علوم دامی ویروسی از خان ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
visna: دامپزشکی و علوم دامی ویروسی از خان ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
maedi visna: دامپزشکی و علوم دامی بیماری ویروسی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
malignant catarrhal fever: تب نزله ای بدخیم گاو
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mange: دامپزشکی و علوم دامی هم معنی برای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
red mite: درمانیسوس گالینه جرب قرمز طیور۷۴
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bright and alert: هشیار و تحریک پذیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
consolidation: دامپزشکی و علوم دامی سفتی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
detached mental state: منزوی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nibble reaction: دامپزشکی و علوم دامی یا nibble res ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
control case: دامپزشکی و علوم دامی کیس شاهد
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
proprioceptive: دامپزشکی و علوم دامی حواس عمقی یا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gross: دامپزشکی و علوم دامی ماکروسکوپی و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
puberal estrus: دامپزشکی و علوم دامی فحلی وابسته ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
induced ovulator: دامپزشکی و علوم دامی تخمک گذار الق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
media: دامپزشکی و علوم دامی محیط کشت میکر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
scirrhous: دامپزشکی و علوم دامی سیروز بافتی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
regurgitation: دامپزشکی و علوم دامی برگرداندن غدا ...
٣ ماه پیش