منو
مهدی رمضانی

مهدی رمضانی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٥٠
رتبه کل
١,٥٦٣
رتبه کل
لایک
١٨٧
لایک
دیس‌لایک
١٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٥٨
لایک
لایک
١٨٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٨

ثابت ماندن، به ثبات رسیدن، ثبات

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤١

تداعی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

جستجو، جستجو کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

توجیه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

نهاد

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Women are both put on a pedestal and treated like second-class citizens.
دیدگاه
١

زنان هم مورد ارزش قرار می گیرند و هم مانند شهروندان درجه دو برخورد می شوند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We did a wide trawl to find the right person to play the part.
دیدگاه
٢

ما جستجوی وسیعی برای پیدا کردن فرد مناسب برای ایفای نقش انجام دادیم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
My last boyfriend put me on a pedestal.
دیدگاه
١

آخرین دوست پسرم ارزش زیادی برای من قائل بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'll have to trawl through all my lecture notes again.
دیدگاه
٠

باید همه یادداشت های سنخنرانی هایم را دوباره جستجو کنم.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.