دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٤٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٠٥
لایک
لایک
٣٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

مهارت، سلحشوری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

در هنگام رانندگی یعنی محکم بنشین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

شرایط یکسانی داریم، ما وضعیت یکسانی داریم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

شرایط یکسان، وضعیت مشابه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

some way without thanks or recognition; to value someone or something too lightly. � قدرتو ندونستم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.