منو
مرضیه صفدری پناه

مرضیه صفدری پناه

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٤٠٤
لایک
٣٤٧
لایک
دیس‌لایک
٣٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٩١٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٤٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩١٨
لایک
لایک
٣٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

زمان از دستم در رفت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

کسی که خود ارضایی می کند، برای توهین استفاده می شود

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

تو راهم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

Rest in peace برای تسلیت استفاده می شود و روی سنگ قبر مسیحیان نوشته می شود

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

روسپی، فاحشه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.