دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٩٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٦
لایک
لایک
٨٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

یک راست؛ مستقیماً

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

شایعات و اخبار غیررسمی؛ کلاغ سیاه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٧

طلسم را شکستن؛ سر صحبت را باز کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

طلسم را شکستن؛ سر صحبت را باز کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

ماستمالی کردن؛ لاپوشانی کردن؛ رفع و رجوع کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.