منو
خشایار نوروزی

خشایار نوروزی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥٦,١٥٢
لایک
٥,٧٤٠
لایک
دیس‌لایک
٦٢٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٦,١٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٩
لایک
لایک
٥,٧٤٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٤

مهارت و کاری که با آموزش عملی یاد داده میشود و با کتاب و جزوه نمیتوان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩٨

راست شدگی آلت مرد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٩

{و نیز there you are ( که برابر فرانسوی ان : et voila ) } همون چیزی که میخواستید

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٦

لی لی به لالای کسی گذاشتن, به کسی حال دادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٥

برای کسی پاپوش دوختن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He tripped over the wire and yanked the plug out.
دیدگاه
٥

او پایش به سیم گیر کرد و دوشاخه را از برق کشید

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The girl scrambled over the wall.
دیدگاه
١

دختر چاردست و پا روی دیوار حرکت کرد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
They decided to divvy the money they'd stolen.
دیدگاه
٣

آنها بر آن شدند که پولی را که دزدیده بودند را بخش کنند

تاریخ
١ سال پیش
متن
She bagged a fabulous fortune according to the will.
دیدگاه
٢

اون بر اساس وصیتنامه یه ثروت افسانه ای گیرش اومد

تاریخ
١ سال پیش
متن
They did not experience pain, but rather pleasure.
دیدگاه
١

آنها درد را تجربه نکردند بلکه لذت بردند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.