منو
ایلقار

ایلقار

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٣٣٦
لایک
١٤٢
لایک
دیس‌لایک
٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٩٦٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٩٦٤
لایک
لایک
١٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

غذای آماده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

علامت دادن بلاتکلیفی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

استنباط کردن موافقت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

چوب مانند

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Being without pain is a condition that some of these patients can only dream of.
دیدگاه
١٩

بی درد بودن حالتی است که بعضی از این مریضان میتوانند فقط آنرا رویا پردازی کنند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The two sides negotiated for several days before reaching a compromise.
دیدگاه
٦

این دو طرف قبل از رسیدن به یک توافق چندین روز مذاکره کردند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'm not the best player in the world, but I'm pretty good.
دیدگاه
٨

من بهترین بازیکن در دنیا نیستم اما تا حدی خوبم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He used unfair means to help his son get into college.
دیدگاه
٩

او از اهداف غیرمنصفانه ای در کمک کردن به پسرش برای ورود به دانشگاه استفاده کرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
There is fringe around the edge of her shawl.
دیدگاه
٣

اطراف لبه شال او حاشیه تزئینی دارد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.