دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣١١
لایک
لایک
١٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

چوب مانند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

علامت دادن بلاتکلیفی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

استنباط کردن موافقت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

غذای آماده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
a well of good ideas
دیدگاه
٤

چشمه ای از ایده های خوب

تاریخ
٢ سال پیش
متن
There is fringe around the edge of her shawl.
دیدگاه
٣

اطراف لبه شال او حاشیه تزئینی دارد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A cube has twelve edges.
دیدگاه
١

مکعب دوازده راس ( گوشه ) دارد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She complained that the soup was cold.
دیدگاه

او ایراد گرفت که سوپ سرد است

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Being without pain is a condition that some of these patients can only dream of.
دیدگاه
١٩

بی درد بودن حالتی است که بعضی از این مریضان میتوانند فقط آنرا رویا پردازی کنند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.