منو
Hossein
ویژه

Hossein

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٩,٣٢٤
رتبه کل
٣٥٩
رتبه کل
لایک
١,٠١٢
لایک
دیس‌لایک
٣٩٨
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

HOSSEIN
Political science student

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٣٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٥٩
لایک
لایک
١,٠١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٥

تا چه اندازه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

مرورگر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

مجبور بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

صفحه عقربه دار

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

اثر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I'm sure he needs no introduction.
دیدگاه
٦

من مطمئن هستم او نیاز به معرفی ندارد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه
٣

پرسنل صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه
١

کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت، سیستم صوتی را امتحان کردند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه

کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The Civil War brought an end to slavery in the United States.
دیدگاه
١

جنگ داخلی موجب پایان بردگی در ایالات متحده شد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.