دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٤٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٨
لایک
لایک
١,١٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

حداقل گرایانه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

تنزل

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

عناصر اجتماعی ( مثل ملی گرایی، قومیت، ایدئولوژی، مذهب، فرهنگ )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

استقلال عمل

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

شکاکیت باوری

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
the crucible of war
دیدگاه

بوته جنگ، از دل جنگ

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The Civil War brought an end to slavery in the United States.
دیدگاه
١

جنگ داخلی موجب پایان برده داری در ایالات متحده شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The Civil War brought an end to slavery in the United States.
دیدگاه
١

جنگ داخلی موجب پایان بردگی در ایالات متحده شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'm sure he needs no introduction.
دیدگاه
٦

من مطمئن هستم او نیاز به معرفی ندارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه

کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.