٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١,٥١٢ بازدید

وقت به‌خیر. این دو بین از شاهنامه رو چه‌طور باید معنی کرد؟ سنان گر به دندان بخاید دِلیر / بدرّد از آواز او چرمِ شیر گرفتار فرمان یزدان بود / وُگر چند دندانْش سندان بود تو مگذار هرگز ره ایزدی / که نیکی ازویست و هم زو بدی در  اینترنت سرچ کردم ولی چیزی پیدا نکردم. 

٧ ماه پیش