منو
FS

FS

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤١٦
رتبه کل
٤,٥٤١
رتبه کل
لایک
٤٤
لایک
دیس‌لایک
١٢
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٥١١
لایک
لایک
٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You little snitch! I'll never tell you anything again!
دیدگاه
١١

ای خبرچین پست! دیگه هیچ چیز بهت نمیگم !

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The cocktail waitress often had to put up with rude comments from customers.
دیدگاه
٥

پیشخدمت اغلب مجبور بود نظرات بی ادبانه مشتریان را تحمل کند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She ignored his taunt.
دیدگاه
٤

او ( مونث ) متلک های او ( مذکر ) را نادیده گرفت

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Just a keepsake to remember us by.
دیدگاه
٤

فقط یه یادگاری که باهاش ما رو به یاد بیاری

تاریخ
١ سال پیش
متن
an off-putting habit of spitting on the sidewalk
دیدگاه
٣

عادت ناخوشایند تف کردن در پیاده رو

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.