دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٠٤٩
لایک
لایک
٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I gave an affidavit to the judge about the accident I witnessed.
دیدگاه
٠

من یک شهادت نامه درمورد حادثه ای که شاهدش بودم به قاضی تحویل دادم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
What made you decide on a career as a vet?
دیدگاه
٠

چی باعث شد که حرفه دامپزشکی رو انتخاب کنی ؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Many of the words used by Shakespeare have become obsolete and cannot be understood by the modern reader.
دیدگاه
٣

بسیاری از کلماتی که شکسپیر استفاده کرده منسوخ شده است و برای مطالعه کنندگان جدید قابل درک نیست

تاریخ
٢ سال پیش
متن
an off-putting habit of spitting on the sidewalk
دیدگاه
٣

عادت ناخوشایند تف کردن در پیاده رو

تاریخ
٢ سال پیش
متن
By destroying evidence, he was guilty of obstructing justice.
دیدگاه
١

به دلیل از بین بردن مدارک، او به ممانعت از اجرای عدالت محکوم شد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.