٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠١ بازدید

کنجکاوم بدونم این اصطلاح از کی بین مردم رایج شده و چرا؟ 😁

١,٠٥٧
٧ ماه پیش