تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

Feat به معنی کار برجسته و arms به معنی اسلحه ست. پس ترکیب این دو یعنی کار برجسته ای که با اسلحه انجام بشه. این اصطلاح بیشتر در مورد جنگهای گذشته بویژ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ضدیت ضد هم بودن در برابر هم بودن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

تورینگ به کسی میگن که تو ریاضیات مهارت داشته باشه. این اصطلاح از نام آلن تورینگ ( Alan Turing ) مهندس رایانه گرفته شده که بیشتر برای شکستن رمزهای ناز ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توقیف و ضبط دارایی ( به ویژه ملک ) به منظور پرداخت بدهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

( اسم عربی، جمعِ حفره ) سوراخ ها، گودال ها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

قِذارَت: ( مصدر عربی ) قِذارَة، پلید شدن، بدذات شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

حجت، دلیل، برهان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ساقه های باقیمانده در خاک غلات پس از درو