feat of arms

پیشنهاد کاربران

دلاوری. دلیری کردن در میدان نبرد
Feat به معنی کار برجسته و arms به معنی اسلحه ست. پس ترکیب این دو یعنی کار برجسته ای که با اسلحه انجام بشه. این اصطلاح بیشتر در مورد جنگهای گذشته بویژه قرون وسطی هست، نبردهای رسمی تری که با قوانین و محدودیت های از پیش تعیین شده برگزار میشدن؛ مثل مسابقه ژوست.

بپرس