turing

پیشنهاد کاربران

تورینگ به کسی میگن که تو ریاضیات مهارت داشته باشه. این اصطلاح از نام آلن تورینگ ( Alan Turing ) مهندس رایانه گرفته شده که بیشتر برای شکستن رمزهای نازی ها در جنگ جهانی دوم شناخته میشه.
به معنای چرخیدن است. واگر
با around بیاید یهنی در حال چرخش

بپرس