پرسش خود را بپرسید

اصطلاح "برو کپه مرگتو بذار" از کجا اومده؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦٠١

کنجکاوم بدونم این اصطلاح از کی بین مردم رایج شده و چرا؟ 😁

١,٠٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کپه‌ی مرگ یک اصطلاح عامیانه است که به نفرین می‌ماند. در گویش‌ها و لهجه‌های مختلفی با اختلاف یک فتحه یا کسره آمده است. در لهجه‌ی همدانی (کسره به ک) کپ یا کپه معنای چفت و نزدیک می‌دهد. بنابراین کپه مرگ گذاشتن کنایه از خوابی نزدیک به مرگ است؛ خوابی بسیار عمیق.

تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما