منو
فرهاد سليمان‌نژاد
ویژه

فرهاد سليمان‌نژاد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢٣,٥٩٢
رتبه کل
٣٠
رتبه کل
لایک
١٢,٨٦٦
لایک
دیس‌لایک
٢,٥٣٤
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٣,٥٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠
لایک
لایک
١٢,٨٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٥٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥٩

مورد استفاده قرار دادن، به کار گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١٧

به بیان دقیق تر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٧

بنا بودن که، قرار بودن که، ملزم بودن که، می بایست، باید، ضروری بودن، اجازه داشتن که، حق داشتن که

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٥

روی هم رفته، عاقبت، بالاخره

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٦

بی حساب وکتاب، بی برنامه، بی هدف

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.