دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٠,٩٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠
لایک
لایک
١٣,٦١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٦٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

سیطره

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

به طور مبهم و سربسته، با ابهام، با ایما و اشاره، غیرصریح، ناروشن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

مبدأ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

مدون

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

بعضاً

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.