برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حمیدی

من چندین سالی هست که تافل گرفتم و سابقه تدریس هم دارم ودر حال حاضر، مشغول تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی هستم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درگيري ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

2 فارغ التحصيل ١٤٠٠/٠٤/١١
|

3 احتمالی ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

4 محستکم ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

5 تشریفاتی ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

6 ویژگی مشترک ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

7 پرمایه ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

8 مشاغل ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

9 مسیر ارتباطی .(به ویژه در اقتصاد و بازرگانی) ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

10 کلان ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

11 واسطه (برای هر کاری) ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

12 آداب و رسوم آبا و اجدادی ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

13 ماهیت وجودی
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

14 تجسم ، نمایش ، ارائه ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

15 مادی. ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

16 اون دوستمون درست گفت. در متنی که من دارم ، فقد معنی "مجزا" براش درست در میاد.
a parking knocked outside the bank.
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

17 مراسم دعا ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

18 اشائه خبر ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

19 وسایل. those are my stuff! اونا وسیله های منن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

20 ویرایشگر ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

21 به کار گیری ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

22 دقیق . رسا ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

23 دقیق. اصل مطلب ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

24 در نتیجه ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

25 پر حجم
١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

26 فرهنگ غنی در برابر فرهنگ فقیر ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

27 کارهای مورد نیاز
١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

28 مخفف کلمه واشینگتون. که نام یکی از ایالات آمریکا است. ١٤٠٠/٠١/٣١
|

29 قطعا خوشحال می شوم ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

30 قیمت خرده فروشی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

31 پیشگو ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

32 جرم ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

33 اساسی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

34 معاملات بزرگ _ کار بزرگ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

35 معتقد بودن ؛ اعتقاد داشتن به چیزی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

36 قرارداد منصفانه ، تجارت منصفانه ، تجارت مشروع ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

37 خارج از مرزها (به ویژه در زمینه اقتصادی و بازرگانی) ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

38 نا ملموس بودن ١٤٠٠/٠١/١٨
|

39 مناظر دیدنی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

40 بلیط هواپیما ١٤٠٠/٠١/١٨
|

41 تجدید قوا ١٤٠٠/٠١/١٦
|

42 آمادگی برای انجام کارها ــ آینده نگری ــ پیش بینی کارهایی که باید انجام شود ١٤٠٠/٠١/١٦
|

43 تسهیلات ١٤٠٠/٠١/١٦
|

44 پانسیون (در صنعت گردشگری) ١٤٠٠/٠١/١٦
|

45 آمادگی برای پذیرایی ( در صنعت گردشگری) ١٤٠٠/٠١/١٦
|

46 اسباب زحمت ١٤٠٠/٠١/١٦
|

47 محدودیت پولی ـ از نظر مالی در مضیغه بودن ١٤٠٠/٠١/١٦
|

48 پوشک یک بار مصرف ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

49 هر ساله ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

50 سر فرصت ١٣٩٩/١٢/٢١
|