برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حمیدی

من چندین سالی هست که تافل گرفتم و در حاضر، مشغول تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی هستم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مجتمع ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

2 شغل دوم داشتن ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

3 یه عالمه ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

4 انتقال مفهوم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

5 کمک هزینه تحصیلی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 خیلی زیبا
she's quite a number
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

7 در هر صورت.
و راجع به اون دوستمون که می خواست کره ای تایپ کنه.. اگه کامپیوتری برنامه مربوطه رو نداشته باشه، نمی تونه نوشته کره ای رو نشون بده. منم ...
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

8 سیل ناگهانی ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

9 از جا کندن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

10 شدت لرزه.. ها ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

11 سرپا ماندن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

12 دستورالعمل های ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

13 فیلتر لوله اگزوز ، دودگیر ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

14 کاملاً ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

15 موافقت نکردن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

16 خود شخص باید برای خودش درست کند. ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

17 شورا ، انجمن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

18 زیبا و خوش منظره ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

19 میله پرچم ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

20 شکار نهنگ ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

21 کشورهایی جهان سوم ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

22 همسایه، هم جوار
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

23 زمین گیر کردن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

24 the drawer is stiff
کشو گیر کرده
١٣٩٩/٠٧/١١
|

25 از پشت میز بلند شدن ١٣٩٩/٠٧/١١
|

26 گَلّه ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

27 هم صحبت ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

28 از نظر عموم مردم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

29 اجاره دادن ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

30 تطابق ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

31 همه ی ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

32 گرایش . علاقه ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

33 بدجوری سرد ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

34 حقه باز ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

35 توافق کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

36 غذا خوری ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

37 دیالوگ ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

38 این مورد رو بهش یاداوری کن. ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

39 چاله ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

40 در هر صورت ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

41 در حال حاضر ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

42 " این درست خواهد بود که بگوییم "
( چون از ساختار would استفاده شده، زمان جمله باید آینده باشه )
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

43 رویت شده ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

44 منحرف شدن ( مثلا منحرف شدن ماشین از جاده) ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

45 متعدد ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

46 تعطیل شدن (یک مکان) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

47 نادرست ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

48 اطمینان بخش ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

49 احتمال برابر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

50 در یک باز نگری مجدد ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|