برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حمیدی

من چندین سالی هست که تافل گرفتم و سابقه تدریس هم دارم ودر حال حاضر، مشغول تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی هستم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معاملات بزرگ _ کار بزرگ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 معتقد بودن ؛ اعتقاد داشتن به چیزی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 قرارداد منصفانه ، تجارت منصفانه ، تجارت مشروع ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

4 خارج از مرزها (به ویژه در زمینه اقتصادی و بازرگانی) ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

5 نا ملموس بودن ١٤٠٠/٠١/١٨
|

6 مناظر دیدنی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

7 بلیط هواپیما ١٤٠٠/٠١/١٨
|

8 تجدید قوا ١٤٠٠/٠١/١٦
|

9 آمادگی برای انجام کارها ــ آینده نگری ــ پیش بینی کارهایی که باید انجام شود ١٤٠٠/٠١/١٦
|

10 تسهیلات ١٤٠٠/٠١/١٦
|

11 پانسیون (در صنعت گردشگری) ١٤٠٠/٠١/١٦
|

12 آمادگی برای پذیرایی ( در صنعت گردشگری) ١٤٠٠/٠١/١٦
|

13 اسباب زحمت ١٤٠٠/٠١/١٦
|

14 محدودیت پولی ـ از نظر مالی در مضیغه بودن ١٤٠٠/٠١/١٦
|

15 پوشک یک بار مصرف ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

16 هر ساله ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

17 سر فرصت ١٣٩٩/١٢/٢١
|

18 اون دوستی که گفته بود" معنی تشکر هم میده" و کلی هم کامنت منفی گرفته ، احتمالا appropriate رو با کلمه appreciate اشتباه گرفته. ١٣٩٩/١٢/٢١
|

19 رئیس و سرکرده ١٣٩٩/١٢/٢١
|

20 روءسا ١٣٩٩/١٢/٢١
|

21 محله ١٣٩٩/١٢/٢١
|

22 made up his mind
مغزشو به کار انداخت
١٣٩٩/١٢/١٠
|

23 الکترونیکی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

24 علامت دادن ، اشاره کردن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

25 jump on a pause
از مکث ها به سرعت استفاده کنید
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

26 تامین و پشتوانه مالی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

27 عموم مردم ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

28 دسته ١٣٩٩/١٢/٠١
|

29 مرکزی ١٣٩٩/١٢/٠١
|

30 پر سود ١٣٩٩/١٢/٠١
|

31 احیای مجدد ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

32 مقتدر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

33 جایگاه ویژه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

34 یکه خورد ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

35 در نقش فعل .. خاکستر پاشیدن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

36 علامت ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

37 غریزه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

38 اصطبل _ و گاهی به معنای قاب دور گردن گاوی ک در گاوداری یا اصطبل است ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

39 برآشفته ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

40 سرازیری ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

41 خالی کردن ( آن ها چند سطل پر از آب را روی او خالی کردند) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

42 پر. (این سطل آب پر است) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 نغمه _ تک نوازی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

44 چاقویی آماده ی حمله ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

45 پیچ و تاب خوردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

46 محتاط ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

47 محافظه کار ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

48 جنبش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

49 مهارنکردنی _ سرکش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

50 بالاخره ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|