برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حمیدی

من چندین سالی هست که تافل گرفتم و در حاضر، مشغول تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی هستم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 احیای مجدد ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

2 مقتدر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

3 جایگاه ویژه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

4 یکه خورد ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

5 در نقش فعل .. خاکستر پاشیدن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

6 علامت ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

7 غریزه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

8 اصطبل _ و گاهی به معنای قاب دور گردن گاوی ک در گاوداری یا اصطبل است ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

9 برآشفته ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

10 سرازیری ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

11 خالی کردن ( آن ها چند سطل پر از آب را روی او خالی کردند) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

12 پر. (این سطل آب پر است) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

13 نغمه _ تک نوازی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

14 چاقویی آماده ی حمله ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

15 پیچ و تاب خوردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

16 محتاط ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

17 محافظه کار ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

18 جنبش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 مهارنکردنی _ سرکش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

20 بالاخره ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

21 مستحکم ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

22 جدی ــ موقر و متین ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

23 بی حواسی ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

24 پر قدرت ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

25 نشانه گرفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

26 مهره‌ی سرآمد ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

27 با انضباط ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

28 به این دلیل ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

29 پرتحرک ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

30 خوش رنگ و درخشان ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

31 بی روح ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

32 کم ارتفاع ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

33 به بیرون از جایی رانده شدن ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

34 حقوق. که البته وجهه اجتماعی بهتری نسبت به wage داره و به اصطلاح ، با کلاس تره و مشاغل کارگری و امثال اون استفاده نمیشه ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

35 حقوق یا پرداخت ماهیانه ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

36 دستمزد ( واژه ای که برای کارگران استفاده می شود) ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

37 آجرکاری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

38 عده کمی از مردم ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

39 علم حساب و کتاب ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

40 خیکی ( منظور افراد بسیار چاق ) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

41 مصاحبه ، گفت و گو
چرا اکثرا دقت نمی کنن که این کلمه فعل نیست ؟؟؟ چه طور تونستن اون رو به حالت فعل معنی کنن و این همه م لایک بگیرن ؟ فقط چند نفرا ...
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

42 لجام گسیخته ، از خود بیخود شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

43 اطلاعات تماس ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

44 مشتری سخت پسند ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

45 پدید آوردن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

46 رو به نابودی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

47 بدون تنوع ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

48 شغل پر مسئولیت ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

49 درخواست دادن . خصوصا وقتی استفاده می شه که برای جایی بخوایم درخواست کار بدیم. ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

50 نسکافه ــ قهوه فوری ١٣٩٩/٠٨/١٩
|