منو
سعید زارعین

سعید زارعین

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٣,٠٢٤
لایک
٣٢٢
لایک
دیس‌لایک
٩٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠١٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٠٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠١٨
لایک
لایک
٣٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

دانشجو

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

در شطرنج به معنای "گسترش" به کار می رود و یکی از مراحل تعیین کننده این بازی است؛ به مفهوم "بیرون آوردن مهره ها از وضعیت اولیه شان برای تصاحب مرکز".

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

مجموعه ای از افراد که کار مشخصی به آنها محوّل شده؛ مثلاً: I'd like to find out about joining the kitchen detail. می خواستم بدونم چطوری می تونم به ک ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

To model after something: از روی چیزی الگو برداشتن مثلاً: St. Patrick's Cathedral is modeled after the cathedral in Cologne. کلیسای جامعِ سنت پاتریک ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

I can't reach it ( = ventilator shaft ) , I might need a boost. دستم بهش ( = لولۀ هواکش ) نمی رسه، احتمالاً یکی باید برام قلّاب بگیره.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
There is a used glass on the coffee table.
دیدگاه
٤

یک لیوانِ استفاده شده روی میز عسلی هست.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I like to sleep late. I'm not an early bird.
دیدگاه
٣

دوست دارم تا دیروقت بخوابم. من سحرخیز نیستم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The first geostationary communications satellite, known as Early Bird, went into orbit in 196
دیدگاه
٠

اولین ماهوارۀ ارتباطیِ زمین ایستا، موسوم به اِرلی بِرد، سال 196 در مدار قرار گرفت.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You're a bit of an early bird, aren't you?
دیدگاه
٠

قدری سحرخیز هستی؛ اینطور نیست؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You're an early bird this morning!
دیدگاه

امروز صبح، سحرخیز شده ای!

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.