دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٤٨
لایک
لایک
٤٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

پی بردن به

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

گم شو! بزن به چاک! گورتو گم کن!

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

بحث و مشاجره راه انداختن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

یه مشت آدم بی سر و پا

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

[تعبیری که در هنگام خشم به زبان آورده می شود] آدمو کُفری می کنه ها! لعنت خدا بر شیطون! لا اله الا الله!

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
There is a used glass on the coffee table.
دیدگاه
٤

یک لیوانِ استفاده شده روی میز عسلی هست.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
You're an early bird this morning!
دیدگاه

امروز صبح، سحرخیز شده ای!

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I like to sleep late. I'm not an early bird.
دیدگاه
٣

دوست دارم تا دیروقت بخوابم. من سحرخیز نیستم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The first geostationary communications satellite, known as Early Bird, went into orbit in 196
دیدگاه
٠

اولین ماهوارۀ ارتباطیِ زمین ایستا، موسوم به اِرلی بِرد، سال 196 در مدار قرار گرفت.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
You're a bit of an early bird, aren't you?
دیدگاه
٠

قدری سحرخیز هستی؛ اینطور نیست؟

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.