منو
دکتر عاطفه

دکتر عاطفه

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨٦٢
رتبه کل
٢,٨٢٣
رتبه کل
لایک
٨٨
لایک
دیس‌لایک
٩
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٨٦٢
لایک
لایک
٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٨٤٤
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

فرد دچار ضعف ایمنی به علت مصرف یک دارو یا ابتلا به یک بیماری خاص

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

شخصیت نمایشی و متظاهر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

Increase and decrease, as in size, number, strength, or intensity افزایش و کاهش اندازه، تعداد، قدرت یا شدت هر چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

If ideas or remarks are flying about, they are being passed quickly from one person to another and causing excitement

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن جا به جا گرفتن گژگزینی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر