منو
برهان سرمد

برهان سرمد

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٧٨
رتبه کل
٦,٧٢١
رتبه کل
لایک
١٩
لایک
دیس‌لایک
٦
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

مترجم و پژوهشگر آزاد

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦,٦٩٩
لایک
لایک
١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

به وضوح، آشکارا

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

زنش؛ هنگام برهم نهی دو موج با بسامد بسیار نزدیک، با گذشت زمان تداخل آنها از ویرانگر به سازنده و بالعکس تبدیل می شود. به این پدیده زنش گفته می شود.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The meaning of a word like "fly" depends on its context.
دیدگاه
١

معنای واژه ای مانند �fly� به فحوای متن بستگی دارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The essence of his argument was that education should continue throughout life.
دیدگاه
١

خلاصۀ حرفش این بود که آمورش باید در کل دوران زندگی تداوم یابد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The police are convinced it was an insider job.
دیدگاه
٠

پلیس متقاعد شده که این کار یک خودیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.