منو
دکترمحمدحسین بهاری
ویژه

دکترمحمدحسین بهاری

شغل روانشناسی، شعر و ادبیات
مکان اصفهان
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٧,٨١٢
رتبه کل
٢٠٧
رتبه کل
لایک
١,٨٣٥
لایک
دیس‌لایک
٢٥٧
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

دکتر محمدحسین بهاری
خنیده به خطیب‌الشعرا

پیشه: روانشناس، حسابدار

دانش آموز و
چکامه‌سرا، نویسنده و پژوهشگر،
ادب‌پژوه
هموند ناپیوسته گروه واژه‌یابی فرهنگستان زبان و ادب پارسی.
و تا همیشه‌ی روزگار دانش‌آموز

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٨٠٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٠٦
لایک
لایک
١,٨٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠
امتیاز
رتبه در بپرس
١,٤٦٤
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٤

نیمور از آنجا که ریشه واژه کیر در هر دو زبان پارسی و کاپادوسیه ای رومی ( یونانی ) یافت می شود، واژه نیمور پیشنهادی بهتر برای پارسی گویان است.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پرتور بهین واژه است در جای عکس. با سپاس از مهربان فرکیانی که به درستی نوشته اند. و بسیار واژگان داریم این گونه. آن گه بهتر است واژه ای به کار بندیم ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پیوگ بهترین جایگزین برای عروس است. هرچند واژه آروس با این نگارش پارسی است و نمیتوان آن را از پرهون واژگان زدود، ول با سخن رودکی بزرگ : بسا که مست د ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

رونما یا رخ نما

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

پرتور برابر تک چهره پرتور ریشه اوستایی دارد. و در زبان پهلوی نیز پرتور بوده که با دگرگونی پ پس از برتری تازیان فرتور شده است. وازه پرتور برابر پرتر ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

٢ رأی
٢ پاسخ
١١٩ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

٢ ماه پیش
٠ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

٢ ماه پیش