پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه می سگالم چیست

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٦٨

هر چه میسگالم به چه معنی است

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

می سگالم از مصدر سگالیدن  به معنای تفکر کردن ، یا اندیشیدن است .

٩٩,٧٩٢
طلایی
١٠٩
نقره‌ای
٢٢٢
برنزی
٣٠٠
تاریخ
٥ ماه پیش

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای

اندیشیدن.

می سگالم = می اندیشم

١٨,٤٨٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤٠
برنزی
١٣٢
تاریخ
٨ ماه پیش

سگالیدن: اندیشیدن، درنگ  و فکر کردن
مي‌سگالم:  می‌اندیشم

هر چه می‌سگالم: هرچی فکر می‌کنم...

١١,٣٤٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٨
برنزی
٨٣
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما