پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه می سگالم چیست

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١١٨

هر چه میسگالم به چه معنی است

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای

اندیشیدن.

می سگالم = می اندیشم

تاریخ
٢ ماه پیش

سگالیدن: اندیشیدن، درنگ  و فکر کردن
مي‌سگالم:  می‌اندیشم

هر چه می‌سگالم: هرچی فکر می‌کنم...

٨,٤٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما