دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٥٩٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢١
لایک
لایک
١,٩١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٧٠٦
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

هیتال. نام پادشاهی است در سراندیب هند که به دست بهزاد کشته می شود و پس از او ارژنگ به تخت می نشیند. دیری نمی پاید که فرانک ارژنگ را به بند کرده و خود ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

نیک خویی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

روانه

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

خوشی گوارایی به مزگی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

تیرروز یا تیره روز بدبخت سیاه بخت بداقبال.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
٣ پاسخ
١٨٣ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

١٠ ماه پیش
١ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

١٠ ماه پیش