منو
دکترمحمدحسین بهاری

دکترمحمدحسین بهاری

شغل روانشناسی، شعر و ادبیات
مکان اصفهان
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٧,٥٤٣
لایک
١,٨٠٨
لایک
دیس‌لایک
٢٥٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٠٠
رتبه کل
درباره‌ی من:

دکتر محمدحسین بهاری
خنیده به خطیب‌الشعرا

پیشه: روانشناس، حسابدار

دانش آموز و
چکامه‌سرا، نویسنده و پژوهشگر،
ادب‌پژوه
هموند ناپیوسته گروه واژه‌یابی فرهنگستان زبان و ادب پارسی.
و تا همیشه‌ی روزگار دانش‌آموز

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٥٣٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٠٠
لایک
لایک
١,٨٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٨
امتیاز
رتبه در بپرس
١٧٧
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٣

نیمور از آنجا که ریشه واژه کیر در هر دو زبان پارسی و کاپادوسیه ای رومی ( یونانی ) یافت می شود، واژه نیمور پیشنهادی بهتر برای پارسی گویان است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پرتور بهین واژه است در جای عکس. با سپاس از مهربان فرکیانی که به درستی نوشته اند. و بسیار واژگان داریم این گونه. آن گه بهتر است واژه ای به کار بندیم ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پیوگ بهترین جایگزین برای عروس است. هرچند واژه آروس با این نگارش پارسی است و نمیتوان آن را از پرهون واژگان زدود، ول با سخن رودکی بزرگ : بسا که مست د ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

رونما یا رخ نما

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٤

پرتور برابر تک چهره پرتور ریشه اوستایی دارد. و در زبان پهلوی نیز پرتور بوده که با دگرگونی پ پس از برتری تازیان فرتور شده است. وازه پرتور برابر پرتر ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.