دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٢٠١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢١١
لایک
لایک
١,٨٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠
رتبه
رتبه در بپرس
١,٦٤٦
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢

خوشی گوارایی به مزگی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

تیرروز یا تیره روز بدبخت سیاه بخت بداقبال.

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

در یاد آوردن به یاد آوردن به یاد داشتن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
١

چمراس واژه ای پارسی و بهترین جای نوشت برای معجزه و اعجاز تازی است.

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

پریشان/ آشفته حال

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
٣ پاسخ
١٤٠ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

٥ ماه پیش
١ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

٥ ماه پیش