پاسخ‌های دکترمحمدحسین بهاری (١)

بازدید
١٣
٣ رأی
٣ پاسخ
١٦٠ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

٧ ماه پیش
١ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

٧ ماه پیش