منو

همه‌ی پاسخ‌ها

تعداد پاسخ‌ها: ١

٢ رأی
٢ پاسخ
١١٨ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

٢ ماه پیش
٠ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

٢ ماه پیش