پاسخ‌های دکترمحمدحسین بهاری (١)

بازدید
٢٨
٣ رأی
٣ پاسخ
١٧٠ بازدید

هر چه میسگالم به چه معنی است

٨ ماه پیش
١ رأی

سگالیدن بن‌واژه‌ای پارسی است با مینای اندیشیدن. می سگالم = می اندیشم

٨ ماه پیش