آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهابریشم٢٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦در زبان لری بختیاری نامی برای زن است و به صورت زیر بیان می شود اورشوم: ابر شام ، ابریشم گزارش
16 | 1
اکبر٢٣:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦در زبان لری بختیاری این اسم را ( ایبر ) تلفظ می کنند اکبر::ایبر، ای بر Ae barگزارش
21 | 1
عبدالوند١٧:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦عبدالله خان پسر عالی ور مهمد *محمود* پسر عالی ویسی خان پسر تاج الدین امیر قنبر عالی *تاجمیرخان*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خ ... گزارش
23 | 1
دشت دارجونه١٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦روستای دارجنه در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروندگزارش
0 | 0
کوشک زر١٥:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦روستای کوشک زر*کوزر*در شهر شوشتر گزارش
12 | 0
کوشک زر١٥:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦طایفه تکی بهداروند از ایل منجزی تیره جیرون مال ملی*جیرون ماله*از طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی *مال ملک:مال ملک. مال مله* ایل منجزی بهداروند از ایل ب ... گزارش
2 | 0
کردکوی١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦گروهی از طوایف ایل لر بختیاروند و تیره ایی از طایفه سادات عقیلی به فرماندهی احمد خان ابوالحسنی و پسرش شفیع خان در زمان نادرشاه از اصفهان برای سرکوب ... گزارش
2 | 0
عقیلی١٤:٥٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦طایفه سادات عقیلی در جوار طوایف ایل بزرگ بختیاروند کیانی دشت بیگاوند *عقیلی*محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بختیاروند گروهی از طوایف بختیاروند کیانی ب ... گزارش
5 | 0
ایل سعدوند١٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی ایل لر بختیاروند تش سعدوند خلیلی ( هادی وند. نجات وند. رضا وند. فتوحی ) از تیره ر ... گزارش
9 | 0
باورساد٠١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند. بابروند. باوروند* ایل لر بختیاروند ******** طایفه عالی ساد *عالی صاد*بهداروند طایفه زیلایی خ ... گزارش
23 | 1
شجرنامه تیره ملاراهنی منجزی٢٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان شاه منصور خان بختیاروند ایلخان امیررستم خان آقاسی تاج الدین امیر قنبر عالی *امیرالدین قنبر. تاجمیر. قنبرعلی* ... گزارش
16 | 0
جلیلی١٥:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند مستقل شده از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * در بخش منج لردگان تیره ها ( جلیل پور. اسد پور. . زمان پور. جلیلی. . ... گزارش
14 | 0
گگه١٣:١١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥گگه در زبان لری بختیاری به معنی برادر کلمات لری زیر به معنی برادر هستند. ( گئو*گیو* - برار - کاکا - ککا - . گگه )گزارش
41 | 0
خدا١٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥در زبان لری بختیاری از کلمه خودا*خودآ*::خدا به معنی ( خود بزرگ ) آ::کلمه آ در زبان لری بختیاری برای معرفی بزرگان ایل و خاندان استفاده می شود مانند ... گزارش
51 | 6
امام قلی١٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥ایل اوشار لر یکی از ایل های ایل لر شول ساکن در لرستان. کهگیلویه. خوزستان بزرگترین طایفه این ایل گندلزی است که در ایل لر بختیاری زندگی می کنند و ام ... گزارش
0 | 0
امام قلی خان١٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی رستم خان بختیاروند پلنگ امیر شاه حسین خان بختیاروند ... گزارش
0 | 0
پل الله وردی خان١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی. کلو رکن الدوله :کلوکن. الله وردی*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخ ... گزارش
0 | 0
الله وردی خان١٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *ایل لر بختیاروند * رستم خان بختیاروند پلنگ امیر شاه حسین خان بختیاروند ا ... گزارش
7 | 0
رستم١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی خان. الله وردی خان ) پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بخت ... گزارش
16 | 1
رستم١٢:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥رستم خان بختیاروند پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگگزارش
18 | 1
محمود صالح١١:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥( احمد. محمد علی. غلام. صالح . اسحاق. محمد صالح ) پسران حاجی اسفندیار پسر کی جمال الدین پسر عبدالعزیز خان پسر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر خان*پسر کلا ... گزارش
12 | 10
پلنگی٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤روستای شمس آباد پلنگ . علی آباد پلنگ در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهدارو ... گزارش
2 | 1
الله وردی١٤:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤شجرنامه تیره آشتیانی وند طایفه خلیلی خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان کلا رستم خان آقاسی *کلی وردی. الله ... گزارش
2 | 0
گنگ١٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی لال. بی صدا. کر کلمه گنگ او*گنگ آب* به محل خروج آب می گویند*آب بی صدا* گنگ آب ::راه آب خانهگزارش
28 | 4
ماهور١٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی تپه روستای ماهور شوشتر محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود داردگزارش
51 | 1
گشتاسب١٤:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر ساکن کهگیلویه بویراحمد ایل لر*لهراسب کیانی *از نسل خورشید نواده جمشید کیانی قوم لر نژاد خود را از خورشید *افتوو - آ ... گزارش
16 | 1
کمان کش١٤:١٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد از قوم لر طایفه کمانکشی لر در بروجرد محله کمانکشی در خشت و کمارج فارس کازرونگزارش
12 | 0
کمانکشی١٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣طایفه کمانکشی لر شاخه چهاربنیچه چرام ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد طایفه کمانکشی لر در بروجرد محله کمانکشی در خشت و کمارج فارسگزارش
2 | 1
جشنی١٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * قوم لر رستم خان بختیاروند پلنگ امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیارو ... گزارش
9 | 1
گمار١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣جهانگیر خان سرسلسله طوایف ایل بزرگ کران منجزی بهداروند جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگیوند پ ... گزارش
28 | 1
مصیری١٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣تاج الدین امیر قنبر عالی *قنبر علی*پسر الله وردی خان و حاکم لار امام قلی خان حاکم فارس پسر الله وردی خان بختیاروند *رستم خان آقاسی * عالی ویسی *عل ... گزارش
2 | 0
مصیر٠٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر. مصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * تیره ب ... گزارش
14 | 2
بهداروند٠١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣شجرنامه طایفه بالاوند*بالیوند*در منطقه هلیلان ایلام کوچ از فارس ( در آن زمان جز بختیاری ) در زمان زندیه تیره عبدالله بختیاروند بالاوند تیره دول ... گزارش
41 | 8
قدمگاه خضر٠٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣قدمگاه خضر نبی در جنوب روستای قلعه میدان در دهستان حتی شهر لالی از جنوب به مناطق ( مناطق هارون کلا - رینه - لیتکوه. باریک آباد - بود کلا. . . . د ... گزارش
2 | 0
شهریاری٢١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢روستای شهریاری در بیرگان شهرستان کوهرنگ محل سکونت طایفه لیموچی *نیم بنیچه *منجزی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی ***** بخش فلارد. روستای شهریار د ... گزارش
5 | 1
شجرنامه تیره خدابخشی١٦:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * تاج الدین خدا بخش در زمان کریم خان زند شجرنامه تیره ... گزارش
28 | 1
الله بخش محله١٦:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢تیره الله بخش از تیره شمس الدین طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * شجرنامه رستم خان بختیاروند پلنگ*کلاه چرمینه* امیر شاه حسی ... گزارش
0 | 0
علی محمد٢٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠١*تیره عالی مهمد *محمد. احمد. محمود* تش آلی احمد تش عالی محمدی تیره محمیدوند *محمود * تش عالی محمود طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختی ... گزارش
5 | 1
ویسی٢٣:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١تیره ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ تش شیخ ویس تیره رستمی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی تیره ویسی طایفه مال احمدی منجزی ایل منجزی بهداروند *بختی ... گزارش
14 | 1
رستم٢٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠١رستم خان بختیاروند پلنگ *رستم کلاه چرمینه* پسر سهراب خان بختیاروند فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جریان جنگ چالدران در راه وطن شهید شد گزارش
28 | 2
لشنی٢٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١ طایفه لشنی زند از ایل لر لک گزارش
48 | 1
حتی٢٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١دهستان حتی شهرستان لالی در مسجدسلیمانگزارش
23 | 4
گلگیر٢٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١شهر گلگیر ( golgir ) در بخش تمبی گلگیر *گلگیر آسماری* شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
شلال٢١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١دهستان شلال دشت گل شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان مناطق مهم دهستان پا آب شلال رگبی - آب خرزهره - کرتز - سرحوض - تنگ ده شلال - - همیشه بهار - لیریک ... گزارش
7 | 1
کوشک٢١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠١دهستان کوشک بخش آبژدان شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان مناطق مهم دهستان - شهرک کوشک - اسلام آباد - شهرک امام صادق*ع* - آبکره - چارقاش - تخت ملک - ... گزارش
28 | 1
تردی٢١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١طایفه تردی از ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند روستای تردی در بخش چلو شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمانگزارش
12 | 1
تاراز٢١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠١کوه تاراز در دهستان چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان روستای پشت چگاه تاراز در دهستان چلو منطقه تاراز محل سکونت طایفه ملکشاه وند لملمی*مال ... گزارش
30 | 1
چگنی٢١:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١طایفه چگنی *چنگایی *ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند ساکن در مسجدسلیمان. لالی. اندیکا. شوشتر. اهوازا. اصفهان . چهارمحال بختیاری قلعه چنگایی ... گزارش
25 | 1
ینگه قلعه٢١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای قلعه چنگایی *چگنی *در دهستان دشت لاله شهر لالی مسجدسلیمان محل سکونت طایفه چگنی ایل عالی جمالی از ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند * گزارش
0 | 0
گندلی٢١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای چال گندلی در منطقه کوشک خلف دهستان جهانگیری *زیلایی * محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ طایفه ابوالحسنی طایفه لوخرده* تیره خورشید وند* طای ... گزارش
25 | 2