آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپس٠٠:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٣در زبان لری بختیاری به معنی پست. زشت گزارش
12 | 2
پز٠٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٣در زبان لری بختیاری به معنی افاده دارایی خود را به رخ کشیدن. . Pozگزارش
5 | 0
البد٠٠:١١ - ١٣٩٦/٠٧/١٣البد::در زبان لری بختیاری به معنی شایدگزارش
9 | 0
ستره٢٣:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ستاره انواع تلفظ ستاره در زبان لری بختیاری آستاره::، سترک، ستره گزارش
0 | 1
اسارا٢٣:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٢ آسارا ( آستارا ) ::در زبان لری بختیاری به معنی ستاره هاگزارش
0 | 0
اساره٢٣:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ستارهگزارش
16 | 1
استارا٢٣:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ستاره هاگزارش
14 | 1
خارپشتک٢٣:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی موجودی که بر پشت خود خار حمل می کند. خار ::خار پشتک::پشته کوچک. دسته کوچک گزارش
0 | 0
چوله٢٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی خارپشت چوله::موجود جمع و جور. درهم چوله :: چو؛چوب له؛؛له شده. شکسته شده چوب شکسته دارای تیغ های چوبی نوک تیز است گزارش
14 | 0
تشی٢٣:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی نوعی خارپشت کوچک که تیره های پشت آن به یک نفر برخورد کند مانند آتش می سوزاند تیر آتشی:::تشی دو نام دیگر نیز در زبان ل ... گزارش
0 | 0
منده٢٣:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ::خسته جمله لری منده نباشی:: خسته نباشیگزارش
2 | 0
پس منده٢٣:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ::اضافه یک چیز را گویند، پس ماند. مازاد Pas mandhگزارش
0 | 0
بیمه لومه١٩:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٢بعضی کلمات در بین لهجه های مختلف لر مشترک است. ایل های قوم لر شامل ( بختیاری. لک. فیلی. ممسنی. بویراحمد. ثلاث. کی لر . زنگنه بختیاری. زند. شبانک ... گزارش
5 | 1
استاره١٨:٥٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ستاره گزارش
12 | 1
بلگجهان١٣:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی بلگ::برگ. فرزند جهان ::در زبان لری بختیاری نام زن است بلگجهان::فرزند جهان نام روستایی در لواسان تهرانگزارش
2 | 0
بلگ١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی برگ درخت . ورق کاغذ بلگ دار برو::برگ درخت را بروب*جارو کردن* بلگانه نه دری::برگ ها را پاره نکنی*درید*گزارش
0 | 0
دیاکو١٢:٣٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی دیا::دود ها کو::کوه دیکو::دود کوه. ( وقتی دیاکو به پادشاهی رسید به اقوام مجاور حمله کرد در نظر ای قوم ها دیاکو هما ... گزارش
150 | 20
لر١٠:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٢تلفظ آن Lor است و از نام شخص گرفته شده::لهراسب و کلمه الوار نام قو لر نیست بلکه در زبان لری به معنی ائل وار است::: ایل تبار . اعراب نام ائلوار را ... گزارش
147 | 5
کرد١٠:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی کرد:: ک:کوه رد:رهد. رفت عشایر به کوه رفتند پادشاه هان میان رودان از قبیله کرتی نام برده است که در شمال میان رودان است ... گزارش
60 | 8
کرد١٠:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی ک::کوه رد*رهد*::رفت کرد::کوه رهد؛کوه رفت جمله لری ائل کرد::عشایر به کوه کوچ کردند اعراب این کلمه را با معنی رمه گردان ... گزارش
80 | 9
الوار٠٩:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٢با ورود اعراب کلمه الوار را برای قوم لر تلفظ می کردند الوار همان کلمه ائل وار است:: خاندان و تبار Elvarگزارش
9 | 1
ائل وار٠٩:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی خاندان و تبار این کلمه در زمان حال تغییر یافته به:::ایل و تبار ائل وار:::ائل تو ار. ائل تبار El varگزارش
0 | 0
ائل٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٢در زبان لری بختیاری به معنی خاندان. تبار. خانواده. با هجوم مغولان به ایران این کلمه با تلفظ ایل خوانده شد جملات لری ائل ره به کوه::عشایر به کوهستا ... گزارش
9 | 1
خانواده٢١:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/١١در زبان لری بختیاری به معنی خان::خان. بزرگ ایل وا::باید ده ::بده در زمان گذشته تمام مردم ایران رعیت خانها بودند و جیره و مواجب آنها به عهده خان بو ... گزارش
44 | 4
گماری٢١:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/١١در زبان لری بختیاری به معنی سپردن. گماشتن. به خدمت در آوردن کسی به گماری بخوم::بسپارش به خودم ایل گماری بزنس::مردان ایل را گماشت او را بزنن به گمارس ... گزارش
9 | 0
استقلال١٨:٢١ - ١٣٩٦/٠٧/١١همه با هم شعار دهیم 1 2 3 kel galeh استقلال لاله به لاله پیروزی گلدون لاله می زنیم ما کل و گاله تو برو به اوج قله خون تو رگهای ما همش آبیه رنگ خ ... گزارش
175 | 18
گلدون پیروزی١٨:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/١١استقلال به اوج بر می گرده شک نکن، ما هر روز تو قلبمون خاطره همون 4 گلی را که تو گلدون پیروزی کاشتیم زنده نگه می داریم.گزارش
0 | 0
بازار١٧:٤٠ - ١٣٩٦/٠٧/١١معنی بازار در زبان لری بختیاری با:::باید. با زار:::زار زدن. داد زدن. فریاد زدن. جهت خبر دار شدن رهگذران از جنس فروشی خود در مغازه و خرید آن توسط ره ... گزارش
28 | 3
خوشحالیم٠٣:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/١١در زبان لری بختیاری به معنی ما خوشحال هستیمگزارش
0 | 0
دوشدی٠٣:٠٢ - ١٣٩٦/٠٧/١١کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی ::دیروز دید دوش::دیروز دی::دید. دیدم doshdiگزارش
0 | 0
گلدون پیروزی٠٢:٥٩ - ١٣٩٦/٠٧/١١تکه کلامی در بین مردم مسجدسلیمان به معنی یاد و زنده نگه داشتن 4گل زده ی استقلال به تیم پیروزی گلدون::دروازه پیروزی::تیم پیروزیگزارش
0 | 0
حسنکی١٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٩نام یکی از طوایف ایل بختیاروند است گزارش
9 | 1
suvacal١٠:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی Suva:::. از ور آن. از آن طرف . سوی ور آن ور::بر. پشت. برابر Cal::کله ی کوه. قلعه. نوک سواکل::زواکلzuvacal سواکو::سوی ور ... گزارش
0 | 0
رود٠١:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨در زبان لری بختیاری به جای فرزند ::رود. رو می گویند رو::رود معنی های زیبای رود در توصیف مادران لر بختیاری رود::صاف. شفاف. زلال. عزیز. دلبند. ه ... گزارش
5 | 1
بانگ خر٠١:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨در زبان لری بختیاری از کلمات ::زارنه ، عرعر زارنه::زار زدن. گریه و زاری. آواز. صدا کردنzarnea هر زارنی::خر زار زد هر نی زارنه:::خر صدا در نمی آور ... گزارش
2 | 0
دوش٠٠:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨در زبان لری بختیاری با تلفظ :::: دوشون ( دو شانه ) do shovn شون:::شانه مترادف::کتف. کول. دوشونام::دو شانه هایم doshovnam دوشونا::دو شانهdovshov ... گزارش
18 | 1
کتف٠٠:٣٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨در زبان لری بختیاری کت::kat. کتف کولkol دوشdosh. شون::shovn. شانه کت و کول::katokolگزارش
18 | 3
ملینا٠٠:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨در زبان لری بختیاری جن و ملیکا::جن و ملائک. فرشته ملیکا ( ملیک. ملی ) ::فرشته نا::گردن فرشته ی مراقب انسان. فرشته ای که بر دوش انسان قرار دارد Me ... گزارش
124 | 9
قپون٢١:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی باسکول. Qapovn در زبان لری بختیاری نام مرد هست::به معنی آدم حسابی. درست پیمان. ( 1 - قپون. 2 - قپونی )گزارش
14 | 1
میزو٢١:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی میزان. ترازو Mizovگزارش
2 | 0
صبا٢١:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧صبا ( صوا. صووه ) ::در زبان لری بختیاری به معنی فردا ( Seba ( seva. sovahگزارش
136 | 8
بجی٢٠:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی به جهید. فرار کن Be jiگزارش
2 | 0
زمخت٢٠:٣٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی سفت. زبر. زبان نفهم. ضخیم Zomoxt پوس زمختی داره::پوست ضخیمی دارد آدم زمختیه::آدم زبان نفهمی است گزارش
9 | 0
مردازما٢٠:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری نوعی جن است که مرد ها را آزمایش می کند . در جاهای تاریک و گورستان مردها را می ترساند . . . آدم مرموز Mard ezma شو نریی به گو ... گزارش
5 | 1
برکوه١٩:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی بر::کنار. برابر. بر روی کنار کوه Barkoگزارش
0 | 0
پیش رس١٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی پیش::زود. سریع رس::رسیده شده به درخت یا گندمی که زودتر از همه رسیده باشد و موقع چیدن آنها است Peshrasگزارش
0 | 0
بزرگ١٦:٢٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری از کلمات بزرگ گپ گپ بیگ گت*شهر بختیاری نشین گتوند* کل*کلان. کلانتر. * کلون *کلان. کلونتر* کا*بزرگ. ریش سفید. هکامنش * آ*آقا. آقا ... گزارش
44 | 8
راهین١٥:٥٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی را::راه هین::خون راهین::راه خون. راه شهادت و از خودگذشتگی. راه مقاومت. راه سربلندی . به جبران خون. تلافی کردن . راه عزت. ... گزارش
32 | 1
اروندشاه١٢:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧اروندشاه پدر لهراسب کیانی قوم لر خود را فرزندان لهراسب *لراسب* می دانند امروزه نام های لهراسب. لهراب . لیراب*لیراو*. لراسب. لراسپ. لهراسپ. در بی ... گزارش
2 | 0
بیان١١:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧در زبان لری بختیاری بیان همان نام پیان ، به معنی مرد ، مردان است Pean. bian با آمدن اعراب به خوزستان و ساکن شدن آنها در شهرهای خوزستان آنها وارد ش ... گزارش
23 | 2