آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاورتانیس١٢:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی ابر تا نیست. ابر تا نیامده جمله لری اورتانیس رو جووه هانه بنه ریی بند:: تا آسمان ابری نشده جامه ها را روی طناب بگذار ج ... گزارش
0 | 0
دهستان دلفارد١١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧جاده باستانی دلفارد *دزپارت* و پل خداآفرین در کوه های بختیاری مابین شهر مسجدسلیمان و کوهرنگ محل کوچ ایل بزرگ بختیاروند از خوزستان به چهارمحال و بخت ... گزارش
0 | 0
بلده١١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧طایفه شیخ احمد بلده بختیاروند در مسجدسلیمان . شوشتر. اصفهان . کوهرنگ. اهواز. فولادشهر این طایفه جزیی از ایل بلیوند ایل بزرگ بختیاروند ایل بلیوند ( ... گزارش
7 | 0
مرسانا١٠:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧اسمی کاملا پارسی آنا:::دآنا. دانایی. مادر دآ::مادر. دآنا دآیه::مادر. دانآیه. سا::سایه مهرساآنا :::سایه مهر مادریگزارش
170 | 18
بردسیر٢١:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦بردشیر نماد شجاعت در قوم لر بختیاری است آنها بر روی مزار بزرگان ایل و پهلوانان. قوم خود شیر سنگی می گذارند و آن را بردشیر می گویند و مفهوم گذاشت ... گزارش
5 | 1
اوتای١١:٠٩ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦در زبان لری بختیاری به معنی او::آن تا*تی*::طرف. سوی اوتای::آن طرف otae ایتای*ایتی*::این طرف itae بو اتای*بیو ایتی. بو اتای*::بیا این طرف bav otae ... گزارش
0 | 0
الران١٠:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦آریایی ها نام سرزمین دو سوی رود ارس را الران *اران. الان. آلان. آیران. آیروان. ایروان. آیرن. ** شهر ایذه *ایرج. ایزج. ایرانج* کشور الران*آلان* همان ... گزارش
0 | 0
ارس١٦:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥در دوران حکومت آریایی ها منطقه قفقاز را آران*آلان. آیران*نامیدند شهر ایروان ارمنستان قوم آلانیا *آرانیا. آیرانیا. آلبانیا*در جمهوری اوستیا شمالی و ... گزارش
12 | 2
چاللو چلبیانلو١٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥معنی در زبان لری بختیاری :::منطقه چلبیان *چلویان. چلو* محل سکونت ایل منجزی *منجزوان. منجوان * بختیاروند چلوی:::چال های چهل آب ( ( ( ( معنی چلبی ... گزارش
18 | 1
شندی٠٩:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی جای دلنشین. سکونتگاهی که در جای دلباز درست شدهگزارش
5 | 1
کلات٠٩:٣٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی کل::خانه. کلبه لات::بین کوهها خانه های بین کوه. روستاگزارش
5 | 1
لاتان٠٩:٢٩ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی سکونتگاه بین دو کوه لا::بینگزارش
2 | 0
کلیبر٠٠:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی کلی::ستونی از سنگی بر::مقابل آفتاب ستون سنگی در برابر آفتاب. . . کلیبر::ستون سنگی آریایی ها برای تعیین حدود زمین ها ... گزارش
12 | 1
بامر٢٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی بابااحمد *بامر. با مد. باائمد* طایفه بامری از ایل دور کی *بابا احمدی * بزرگان ایل دور کی سردار اسعد بختیاری جعفر قلی خ ... گزارش
2 | 0
کورره پای٢٣:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤معنی در زبان لری بختیاری ::: کوره راهی که عرض مسیره عبوری آن فقط به اندازه پای انسان است. به معنی راهی بی بازگشت راهی که مجبوری از آن عبور کنی . ... گزارش
0 | 0
به بید٢٣:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤نام روستای در مسیر جاده مسجدسلیمان و اهواز مردم این روستا از ایل منجزی بختیاروند هستند بهبید::بهبودگزارش
7 | 1
ساناز١٩:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی سا::آرامش. سایه ناز::دوست داشتنی. زیبا سانار:::آرامش دوست داشتنی ساناز::آرامش زیبا ساناز::سایه ی زیبا ساناز :::سایه ... گزارش
334 | 7
کره قلعه سفید١٣:٤٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤کره ::در زبان لری بختیاری به چندین معنی و تلفظ کاربرد دارد کره::انجیره کوهی kareh کره:::چروکیده kerh کره::ناشنوا karh کره ::کره حیوانی kareh کره:: ... گزارش
0 | 0
قاقالو٠١:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤قاقالی لی::کلمه ایی لری در زبان لری بختیاری. برای آرام کردن کودکان به معنی خریدن خوراکی و شیرینی جمله لری قاقالی لی سیت اگروم::خوراکی برای تو می ... گزارش
0 | 1
بلامیسر٠١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤بلامنسر::در زبان لری بختیاری استفاده می شود جمله لری بختیاری درد و بلامنسرم ::درد و بلاهای تو ، توی سرم گزارش
55 | 7
اتا٠٠:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤ همان کلمه آقا است ریشه آتا:::؛*آکا. هکا. هخا. کا. کاک** هخامنش::بزرگ منش. پدر بزرگ هخامنش :::هکامنش، آکامنش آکا::آقا. آتا. کا. کاک در زبان لر ... گزارش
0 | 4
انا٢٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٣آنا ریشه ی کلمه دانا*دآنا*است دا::نام مادر در زبان لری دالکه ::در زبان کردی دایه::رایج در بین پارسیان قبل از ورود مغول ها و گورکانیان اسم *آنا* در ... گزارش
101 | 15
خلیل شهر١٤:٥٩ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢طایفه خلیلی بیگیوند *پلنگ* تیره ها خیری وند. تاج الدین وند. اسماعیل وند. احمد وند. چهاربنیچه. غریبی. قبادوند. زیلایی. شروند. پلنگ. خلیلی. جهانگیری. ... گزارش
7 | 0
درسا١١:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢معنی در زبان لری بختیاری در::دختر سا::. آرام درسا::دختر آرام. در*ددر*::دختر گزارش
492 | 29
نان کور١١:٣٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی آدم خسیس. نوو کور:::نان کورگزارش
0 | 0
شهسواری١٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠١تیره شهسواری از طایفه افشار کرمان این تیره از جانکی سردسیر بختیاروند است که همراه تیره هایی از طایفه اوشار از کهگیلویه و خوزستان کوچ داده شد تیره ل ... گزارش
5 | 0
بانک١٧:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠١بانک از کلمه بانگ گرفته شده معنی بانگ در پارسی آواز. فریاد. داد نوع دیگر تفسیر معنی آن فریاد کمک خواهی::جذب سپرده فریادی برای فروش اجناس خود::فروش ... گزارش
16 | 1
تاکر١٦:٤٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠١طایفه تاکر*تکی. تاکه*در ایل بزرگ بختیاروند تیره تکی در طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی در ایل منجزی صفی خانی جزء ایل بزرگ بختیاروند در مسجدسلیمان. شوش ... گزارش
2 | 1
بندر بصره٠١:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/٠١قبل از آمدن اعراب شهر بصره . فاو فارس نشین بود نام بصره به زبان لری بختیاری بس ره؛::بسی راه. بسیار راه بصره یکی از شهر های ایران در زمان ساسانیان ... گزارش
2 | 0
دسه١٣:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی دستهگزارش
0 | 0
تزوی١٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی تسبیح tazviگزارش
0 | 0
ها١٣:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی بله در زبان ترکمنی . . هوه havah. در زبان ترکی استانبولی. Evet ترکی آذری::بیلی. بلی. baele در زبان لری . . . هاha در زب ... گزارش
14 | 2
مر١٣:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی مهر Mohrگزارش
5 | 0
دزی١٣:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی دزدیدگزارش
5 | 0
تسبی١٣:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی تسبیحگزارش
0 | 0
تزبی١٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی تسبیح tazbiگزارش
0 | 0
کلموشت١٣:٣٧ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی کل*گر*::گره. بسته شده موشت::مشت مشت گره کرده Kelmosht germoshtگزارش
0 | 0
یادمه١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠معنی در زبان لری بختیاری یاد هستگزارش
0 | 0
لای زنگان١٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری لای*لا*::میان دو کوه. جایگاه زنگان:::زنگوله. زنگلان. مکانی که در آن همیشه صدای زنگوله شنیده می شد به دلیل وجود گله های زیاد ... گزارش
2 | 1
خان١٣:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠ریشه آن فارسی است و از کلمه کیان گرفته شده به معنی سرزمین. پادشاه لقب لری کا و کی از کلمه کیان گرفته شده کا::کان. کیان کی::کیان کا محمد کی محمد ... گزارش
39 | 11
کیان١٣:٠٢ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠به معنی سرزمین . وجود. پادشاه تاج کیانی::تاج پادشاهی لقب پادشاهی ایران سلسله کیانیان ایل کیا نرسی بختیاری نرسی یکی از پادشاهان ساسانی بود ایل کیا ... گزارش
80 | 4
تاری١١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠در زبان لری بختیاری به معنی تا به روی کلمه و جملات لری بختیاری ری::می رویri نیری::نمی روی neri تاری::تا برویtari تانری::تا نرویtanari تارین:::تا بر ... گزارش
2 | 0
منج١٤:٣٠ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩روستای منج *مانجز. منجاز*در بخش چلو اندیکا روستای منجزی نشین در کنار آرامگاه شیخ علی اسماعیل گیلانی *بابازاهد *یکی از نوادگان شیخ زاهد گیلانی است و ج ... گزارش
7 | 1
ستیا١٢:٣٢ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی س::سو. نور. بینایی تیا::چشم ستیا':نور چشم گزارش
483 | 10
میرزا١٢:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩این اسم از دو بخش تشکیل شده میر:::امیر اسم عربی زا:::زاده فارسی میرزا در زمان قدیم اسمی برای مردم و معلم ها بود ********** ولی هر وقت پیش از اسم دیگ ... گزارش
18 | 1
میر١٢:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی بزرگ. سرپرست میر::مردن. میراندن::کسی که سرپرستی عده ای را بر عهده دارد و می توان آنها را تنبیه کند این کلمه پارسی است گزارش
30 | 2
ایل بیگی١١:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩اصل این کلمه عربی بود که وارد زبان فارسی شد اهل بیت:::آل بیت. ال بیت ایل بیگ:::اهل بیت. گزارش
2 | 1
مروف١٤:٠٧ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨در زبان لری بختیاری به معنی نروب. جارو نکن م::نه روف::روب Marof جمله دستوری ******* کلمات و جملات در زبان لر ی بختیاری مرو::نروب. جارو نکن. مروف ... گزارش
2 | 0
تالی١٣:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨تالی نام یک طایفه در ایل لر بختیاری است معنی تال به زبان لری بختیاری تال::ریسمان. نخ.گزارش
2 | 1
دایان١٣:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨در زبان لری بختیاری جمله ی پرسشی است به معنی ::مادر می آیند*مادر آنها می آیند * دا::مادر یان::می آیند. ( میایند. میان. یان )گزارش
57 | 17