آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهطایفه شیخ عالی و ملکشاه وند منجزی١٥:٣٤ - ١٣٩٦/١١/٢٤این طایفه از دو شاخه تشکیل شده و به طایفه لملمی منجزی شهرت دارد تیره شیخ محمد عالی*شیخ محمد خالی. کی شیخ عالی. شیخالی وند* میشه وند*ملشه وند. ملکشاه ... گزارش
12 | 0
افرت٢٣:١٠ - ١٣٩٦/١١/٢٢در زبان لری بختیاری به معنی تورا می آفریند ولی در زبان کردی که دارای حروف الفبا و کتاب هستند ئافرت به معنی تو کهنه نیستی است و با کلمه ی آفرت که ... گزارش
7 | 1
نوشته های متفرقه ی من٢٢:٥٨ - ١٣٩٦/١١/٢٢بزرگ مرد تاریخ ایران کریم خان زند خود را از ایل لر می دانست درست کردن یک قوم نیاز به گذشته تاریخی دارد نام قوم لک هیچ جای تاریخ نیامد و جالب تر این ... گزارش
14 | 1
بازفت٢٢:٤٧ - ١٣٩٦/١١/٢٢اسم کامل آن بازهفتی است بازی که هفت فرزند دارد منظور از باز خلیل خان ایل بیگی جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از ایل منجزی بهداروند است خلیل خان ایل ب ... گزارش
9 | 1
کرته١٥:٠٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩کرته*کرتی*::نوعی لباس قدیمی عشایر لر بختیاریگزارش
0 | 0
اج١٤:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی بی چیزگزارش
2 | 1
شیک١٤:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی خوش لباسگزارش
14 | 2
تیات١٤:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٩تیات در زبان لری بختیاری به معنی چشم هایت تیاتر * زبان لری بختیاری* به معنی تئاترگزارش
14 | 0
وستا١٤:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی به ایستگزارش
7 | 1
تیام١٤:٤٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩مردم لر زبان لرستان از چش، گلاره. چم به جای کلمه چشم استفاده می کنند ایل لر بختیاری *لر بزرگ:: بختیاری. کهگیلویه. ممسنی. بویراحمد. لیراوی. شبانکاره ... گزارش
101 | 3
کله دین١٤:٢٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٩معنی در زبان لری بختیاری کله ی کله پاچه را دود دادن*جهت سوختن موی کله پاچه * کله::کله پاچه دینی::دود دادنگزارش
0 | 0
دشمن١٤:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری دوشمنگزارش
32 | 1
ساقدوش١٤:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٩معنی در زبان لری بختیاری ساقدوش ::کسی که پا به پای داماد راه می رود در حالی که شانه به شانه اوست دوش ::شانه ساق::پاگزارش
25 | 5
اوین١٤:١٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری اوین:: EVaen, آمدند اوین::ovaen, آمدند اوینه::evinh, می بیندگزارش
21 | 5
سوره میری٢٢:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٢٤سهراب یکی از سرشاخه های ایل بزرگ بهداروند است ایل بختیاروند متشکل از ایلهای عالی جمالی منجزی *کر منجزی * لیراوی علادینوند الک بهداروند سهراب مختا ... گزارش
9 | 0
خوبم١٩:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/١٨در زبان لری بختیاری جملات لری بختیاری پاسخ در پرسیدن حالت خوب است مرد می گوید :: خووم زینه؛ای زن من خوبم زن می گوید :: خووم پیا؛ای مرد من خوبمگزارش
21 | 4
بنی١٥:١٨ - ١٣٩٦/١٠/١٢بنی*بنه. بن*::در زبان لری بختیاری به معنی روستا *ریشه و بنیاد* بنی محمد::روستای محمد . بنی راک::روستای صخره طبق تحقیقات کارشناسان تاریخ از کشور ... گزارش
7 | 1
کروم١٥:١٠ - ١٣٩٦/١٠/١٢در زبان لری بختیاری به معنی پسرمگزارش
2 | 0
ایتین١٥:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/١٢کلمه ای غربی به معنی آیت الدین:: نشانه ی دینگزارش
0 | 1
بنگو٠٨:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٨بنگو*بنگگو*::معنی در زبان لری بختیاری . صدا می زند . آواز می خواند. اذان می گوید Bong egoگزارش
2 | 0
چنار شاهیجان٠٨:١٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٨روستا هفت شیدان*پیران شیدان. هفت شاهیجان * کنار هفت شاهیجان ( چنار شاهیجان ) بزرگترین روستای دهستان زیلایی *جهانگیری *محل سکونت سادات موسوی. تیره ... گزارش
0 | 0
ماصرم٠٨:٠١ - ١٣٩٦/١٠/٠٨در زبان لری بختیاری به معنی در دام دشمن افتادم. راه فرار ندارم Masramگزارش
0 | 0
یلمان٠٧:٥٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٨در زبان لری بختیاری به معنی پهلوان ما. شیر ما یلمان::یلمون شهر بختیاری نشین دیلم::ده پهلوان منگزارش
5 | 0
طایفه خلیلی بیگیوند١٤:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٧پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند معروف به هفت کر بیگی شاه منصور خان بختیاروند سیاه منصور خان بختیاروند مهدی خان بختیاروند تاج الدین خان بختیارون ... گزارش
23 | 1
گرجی١١:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٧ایل منجزی بختیاروند معروف به گروزی*گروسی* تمام ایلخان های ایل بختیاری در دوره صفوی. افشار. زندیه از این ایل بودند رستم بیگ بختیاروند پلنگ پدر شاه حس ... گزارش
5 | 1
الله وردی١٠:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٧معنی به زبان لری بختیاری الله ::خدا وردی::آوردی. رستم بیگ آقاسی معروف به خداوردی *الله وردی*پسر شاه منصور خان بختیاروند سپهسالار صفوی دین او زر ... گزارش
5 | 0
میلاس٠٩:٥١ - ١٣٩٦/١٠/٠٧طایفه محمدی میلاسی در باغملک طایفه میلاس بختیاروند در لردگان نام جد این طایفه شاه منصور بوده میلاس را از بزرگان زرتشتی می دانستند میلادی شهری در تر ... گزارش
16 | 0
مصیری٠٠:١٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٧شجرنامه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * بختیار خان جمال *بیژن . باجول. بجن* شاه محمد عالی بختیاروند ملکشاه بختیاروند محمد خورشید خان بختیارون ... گزارش
2 | 0
فهلیان٠٠:٠٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٧شجرنامه ایل منجزی بختیار خان جمال *بیژن. با جول. بجن* شاه محمد عالی بختیاروند *شمخال. عالی شاه. عالی شه* ملکشاه بختیاروند محمد خورشید خان بختیا ... گزارش
2 | 1
اب پیازی٢٣:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٦چشمه آب پیازی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان بین روستاهای آکلولی*کلبعلی*. پیران شیدان *هفت شیدان . پیرگاه* و روستای خلیلی بیگیوند محل سکونت طایفه خ ... گزارش
2 | 0
چشمه روغنی٢٣:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٦چشمه روغنی نام چشمه ای در پای کوههای سرقلعه*سر قل. سرقله*. زرد. الله اکبر در بین روستاهای شمس آباد. علی آباد. خلیلی بیگیوند در دشت دارجونه و نزد ... گزارش
2 | 0
گروس١٠:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٦شجرنامه ایل منجزی سپهسالار بختیار*بهدار. بدر. بیره* جماالدین *باجول. بیژن. بیجان. بجن * شاه محمد عالی*شیخ محمد عالی . شیخ محمد خالی. شمخال* ملکشاه ... گزارش
2 | 1
رندو١١:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٤در زبان لری بختیاری با تلفظ برند borand. boran برند رندی::ته دیگ را جدا کردیگزارش
0 | 0
رستم بیگ١٠:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٤رستم بیگ آقاسی*معروف به گرزی* پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند از ایل منجزی بهداروند طایفه خلی ... گزارش
0 | 0
ایل کرد طرهان٢٢:١٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٢طایفه لر طرهان ما لرها تا پای جان از ایران و ایرانی دفاع خواهیم کرد گویش لری لکی گویشی از زبان لری است گزارش
9 | 1
توه خشکه٢٢:٠٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی خانه ای که با سنگ درست شده و ملاتی استفاده نشده توه::خانه ( زبان لری لکی::معنی لک::شاخه طایفه کوسه لر لک در ایل شاهسو ... گزارش
0 | 0
میرام٢٢:٠٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی می میرم جمله لری میرام سیت::می میرم برات گزارش
2 | 0
سیلوانا٢١:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی نگاه کردن به جلو . سیلاب در پیش رو جمله لری:: سیلوانات کن::به جلو نگاه کن Saelvanat non سیلواناته ره نی:: سیلاب در پ ... گزارش
28 | 8
دشت دارجونه٢٠:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٠١نام دشتی در دهستان زیلایی *جهانگیری شمالی* بین روستای خلیلی بیگیوند و پیران شیدان*هفت شیدان* کوه سرقلعه*سر قل. سرقله* در دشت دارجونه*دارجنی* مسجدسلیم ... گزارش
0 | 0
علاس٢٠:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠١کوه علاس*عالی ویس. علاوس* در دهستان زیلایی *طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی پلنگ*ایل منجزی بهداروند تش زیلایی در تیره علاسوند زراسوندگزارش
2 | 0
النا١٢:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧معنی در زبان لری بختیاری ایل پیشرو. پیشرو ایل. ال::ایل. el نا::جلو. پیشروگزارش
53 | 4
یوتاب٢٠:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥یوتاب خواهر سردار آریوبرزن در حمله اسکندر مقدونی به ایران، لشگر اسکندر در کوههای بختیاری زاگرس با سپاه آریوبرزن روبرو شد و با مقاومت سرسختانه سپا ... گزارش
218 | 1
طهماسبی٢٣:٢٢ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣جهانگیر خان بختیاروند معروف به *طهماسب قلی خان بختیاروند. فیلتن * اولین ایلخان بختیاری در زمان صفوی پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند بزرگان طایفه ... گزارش
9 | 0
حموله٢٢:٢٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣تیره شیخ حموله در چم گلک اندیمشک اولادها قیصر. عسگر. اکبر. خیلا. نیلا. ( " ) نام فامیلی سزاری ییلاق در کنار رود سزار در لرستان منطقه گل گل اوه ... گزارش
14 | 1
ایل کولیوند١٩:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣این ایل از بازماندگان ایل لر شول است تاریخ دانان یونانی از مدافعین شهر کوروش در سغد *سین کیانگ*چین یاد کردند که اسکندر را زخمی کردند از قوم لر ممسنی ... گزارش
7 | 1
طایفه قبادخانی ایل دار شولی بختیاری٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٢دره شوری ::نام اصلی این ایل دار شولی *نژاد لر شول. درخت شول* شول یکی ازه ایل های لر بود که طوایف آن به سایر نقاط کشور کوچ داده شدند حکومت محلی لر شول ... گزارش
7 | 1
نیلا١٨:١١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٠نیلا::اسمی مردانه قدیمی در زبان لری بختیاری به معنی ::نیله سوار*ابر سوار* سوارکاری که بر پشت اسب های نیلی سوار است و با سرعت باد حرکت می کند و کسی ب ... گزارش
115 | 54
کمفه٢٢:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٩نام های ایل منجزی *مجدی. منجری. منجی. منج. محجن. محجنی. مزیری* نام کامل این منطقه کامفیروز بود محل سکوت طایفه گندایی و ایل منجزی شهر کامفیروز محل ... گزارش
14 | 1
بیرگان٢٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٩@محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ این اسم از بیژن گاه *بیزنجان. بیزجان* یا از پیرگان گرفته شده منطقه پیرگاه*هفت شهیدان *در دهستان جهانگیری *زیلایی* ... گزارش
2 | 1
متروک٢١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٩در زبان لری بختیاری به معنی اینجا را ترک نکن. راهی نشو نام اولادی در طایفه موری دور کی ایل بختیاریگزارش
14 | 1