آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهافرت٢١:٤٤ - ١٣٩٦/١٢/١٢زبان کردی در ایران زبان رسمی نبوده و یک گویش از زبان پارسی است زبان کردی در منطقه کردستان عراق به ثبت رسیده که اهالی آن خود را سورانی می دانند و ای ... گزارش
5 | 3
پیرحیاتی١٥:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/١١طایفه بزرگ حیات غیب ساکن در مسجدسلیمان زبان لری بختیاری غیبی. موسوی. حیات غیبی. ***** طایفه لر حیات داوودی ساکن در دشتستان و ریگ . گناوه معروف ... گزارش
0 | 0
گرجی٢١:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/١٠طایفه رستم در ایل لر ممسنی در شهر مصیری نام اولین جد خود را کی گرجی می دانند این طایفه خود را لر بختیاری می دانند تیره های این طایفه مصیری شاه حس ... گزارش
2 | 1
بل٢٠:٣٦ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی بگذار ::بهل. بیل BEL. BEHL. BEiLگزارش
2 | 2
هری٢٠:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی ::آری HAreگزارش
12 | 1
ها٢٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی بله HA بله ::کلمه ایی در زبان غربی استگزارش
16 | 1
بلا٢٠:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی شیطون. فضول BALAگزارش
9 | 4
بلا٢٠:٣١ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی گم . بلا اویی::گم شد BELAگزارش
9 | 4
کنجدکار٢٠:٢٩ - ١٣٩٦/١٢/١٠دهی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی فامیلی های باقری و کریمی کشکی بابا احمدی در ... گزارش
0 | 0
کئله٢١:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ستون های سنگی بزرگ که در روی کوه ها می گذاشتند تا مسافر ها راه امامزاده ها را پیدا کنند و به کل حضرت عباس مشهور است ک ... گزارش
0 | 0
کر٢١:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٩کر::کل. کئله نام واژه کل ::قوم لر بختیاری ستون سنگی در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند این ستون ها به کل حضرت عباس معروف هس ... گزارش
21 | 1
کل٢١:٠٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٩واژه کل در زبان لری بختیاری به معنی ::ستونی سنگی در روی کوه های بلند در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند کل::کر، کئله . و ... گزارش
12 | 1
جاجو١٦:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٩روستاهای جاجو سفلی، جاجو علیا، جاجو سلیران، در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بخت ... گزارش
5 | 1
تخت کبود نرگسی١٦:١٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩تخت نرگسی::روستا و منطقه ای در دهستان جهانگیری در مسجدسلیمان محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند، بهو ... گزارش
0 | 0
چغاسرخ١٦:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٩منطقه ایی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند *گزارش
2 | 0
چشمه شیرین١٦:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٩روستای در دهستان جهانگیری *زیلایی* مسجدسلیمان محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ( ایل بختیاروند *بهداروند، بهوند* تیره های خ ... گزارش
0 | 1
پای کووی١١:١٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی رقصیدن و شادی کردن پایه کوبی، پا را محکم به زمین زدنگزارش
0 | 0
سوزیان٠١:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩سوزیانا نام قدیمی شهر اهواز است این شهر لر بختیاری و عرب نشین است معنی سوز به لری بختیاری ::سوزان سوز::هوز، خور. اوک سوزستان::سرزمین سوزان و گرم خوز ... گزارش
0 | 0
نبی٠١:٢٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ::نبود بی::بودگزارش
16 | 1
فرزند لکی٠١:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری لرستانی و در دزفول و شوشتر و اندیمشک به فرزند خود روله می گویند در بین ایل لر بختیاری از کلمه رود::رودخانه استفاده می شود رود::فرزند. ... گزارش
7 | 1
مهنا٠١:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ماندنی*همیشگی* مهنی::می مانی مهنه::می ماند بمهن::بمان مهنا اسمی مردانه در بین ایل لر بختیاری روستای مهنا در شهر بختیار ... گزارش
87 | 10
هارونی١٩:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨دهستان آب ماهیک در جنوب لالی محل سکونت ایل منجزی و طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ لملمی منجزی. مال احمدی منجزی منطقه هارنی کلا *هارونی کلا*در آب ماهیک ... گزارش
18 | 1
پاگچ١٨:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨روستایی در دهستان جهانگیری محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی نام های قدیم و حال این روستا ( ) بنه کل تیمور. بنه مش امیرحسین. بنه مش محمدحسی ... گزارش
0 | 0
لهبری١٨:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨تیره ای از طایفه لوحیرده ایل منجزی در آنجا سکونت داردگزارش
7 | 0
بهار١٠:٠٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری ::بهترین آرزو به آر::بهارگزارش
216 | 7
کسگم٠٩:٥٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری جمله زیر کسگم اویی::کسی گم شده ::::: جمله لری بختیاری همه کس موو::همه ی کس و کار من ، عزیز منگزارش
44 | 5
بهادر٠٩:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨جد لرهای بختیاری بختیار نام داشت و نام های دیگر آن بهدار خان. بهار خان. بهادر خان. بیرخان. بیدر خان. ( ( ( بختیاروند. بهداروند. بهاروند. بهادرون ... گزارش
12 | 5
کاسی لیوس ها٠٩:٤٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨طایفه کوچک لیوس بختیاری در ایل چهارلنگ در شهرستان دزفول ** شاهپور ساسانی بعد از شکست والریانوس امپراتور روم او را اسیر و همراه سربازان رومی به شوشتر ... گزارش
0 | 0
کاسی٠٩:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لر های بختیاری مردان بزرگ قوم را با کلمه ( ( کا . کی ) ) خطاب می کنند کا::بزرگ. آقا. رئیس کا محمد کا علی کافریدون کی لهراسب کاسهید گزارش
18 | 1
دورانتاش٠٩:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::دوره آن سنگ ، در معابد یک سنگ بزرگ در وسط آن قرار داشته درو::دوره ان::آن تاش::سنگ اگر ما کلمه تاش را تش فرض کنیم مع ... گزارش
23 | 55
چغازنبیل٠٩:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری ::تپه ی شبیه زنبیل*سبد* نام لباس قوم لر بختیاری چوقا*چقا*نام دارد که خطوط روی این لباس شبیه معماری چغازنبیل و کنگره های راه پل ... گزارش
23 | 10
شوتروک ناهونته٠٩:١٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::شب راهی شو جلوی خانه خود، شب راهی شو به سوی خانه ی خود شو::شب تروک::راهی شو نا::نها، جلو هونته::خانه ی خودتگزارش
2 | 0
اونتاش هوبان٠٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::آن سنگ خوبان، بهترین سنگ اون::همان. آن تاش::سنگ هو::خو، خوبگزارش
0 | 0
داتیس٠٩:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی داتیس در زبان لری بختیاری ::مادر قله، و در جمله زیر داتیس بنیر::مادر چشم او را نگاه کن دا::مادر تیس::تیز، نوک کوه، قلهگزارش
23 | 1
داش٠٩:٠٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان ترکمنی به معنی سنگ است در زبان لری بختیاری به سنگ برد. کوچک. تاش. التاش. می گویند سنگ صاف در زبان لری بختیاری ::برد تووشگزارش
0 | 0
علاسوند٢٣:٠٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٧بنه غلامحسین در کنار کوه علاویس*علاویس شاه. علاوش*در دشت پلنگان در کنار دشت زیلایی منجزی عالی ویس پسر تاجمیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خ ... گزارش
25 | 0
زیلایی٢٢:٥٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٧تش آب ماهی . تش کا گردو. تش راه خدا . تس معصوم در طایفه زیلایی کهگیلویه تش عباس. تش شهباز. تش شمس در تیره رستمی خلیلی و تش کاید گردو در تیره آشتی ... گزارش
28 | 1
شیاس١٩:٣٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند سرمنشا بسیاری از طوایف و تیره های ایل لر بختیاروند است تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی* تیره تاجمیری خلیلی ... گزارش
25 | 1
ریگی١٩:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧ریگ یکی از پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان بود که از آنها فقط جایگاه ایلی به نام وارگه ریگی در دشت دارجنه در روستای خلیلی بیگیوند دهستان جها ... گزارش
30 | 0
منگشت١٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٧روستای تلخاب کلات آرامگاه منگشت در این روستا قرار دارد در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزیگزارش
7 | 1
اب ماهی١٨:٥٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٧منطقه آب ماهی ( آب مایک، اوماهی، آب ماهیک ) شامل روستاهای آب ماهی. هارنی کلا*هارونی کلا*. رگ خلیل. تنگ خلیل. چه خلیل. گلزاری. تمبل. آب زالو. هالو زا ... گزارش
0 | 0
اب١٨:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٧در زبان لری بختیاری او::avگزارش
115 | 10
طایفه ابوالحسنی١٢:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٦طوایف نه گانه ایل منجزی 1 - خلیلی بیگیوند پلنگ. 2 - ابوالحسنی 3 - لوخرده*لو خیرده* 4 - روا جهانگیری 5 - تاج الدین عبدالهی 6 - مال احمدی *آل احمد ... گزارش
41 | 1
منج١١:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٦بعد از پناه آوردن شاه طهماسب صفوی به کوه های لرستان جهانگیر خان بختیاروند با سپاه خود به لشگر عثمانی حمله کرد و آنها را شکست داد شاه طهماسب صفوی این ... گزارش
12 | 1
خوانسار٢١:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٥صالح خان بختیاروند ایلخان بختیاری در زمان نادرشاه بودند و در فتح هند فرمانده سپاه لر بختیاری ها بودند که موجب فتح قلعه قندهار و تنگه خیبر شد و بعد از ... گزارش
14 | 0
کاسی١٥:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٢کاسی ها شاخه ایی از مردم کاسپین بودند که به لرستان کوچ کردند و با قوم پارت آمیخته شدند و اجداد لر های فیلی هستند ایل لر لک شاخه ایی از ایل بزرگ بختی ... گزارش
14 | 2
ططر١٥:٣١ - ١٣٩٦/١٢/٠٢معنی منطقه ططر::در زبان لری بختیاری به معنی اژدهاگزارش
9 | 0
اینه ی جان١٧:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٣٠به معنی ::دل پاکی و شفافی آینه. تصویر واقعی را نشان می دهگزارش
0 | 0
کاسیت٠١:٣٧ - ١٣٩٦/١١/٢٨ایل لر لک یکی از شاخه های قوم لر است اقوام کاسی اجداد قوم لر هستند حدود یک چهارم موزه ملی را اشیاه تاریخی استان لرستان تشکیل داده در هیچ کجای تاریخ ا ... گزارش
34 | 4
لیموچی١٥:٤٨ - ١٣٩٦/١١/٢٤نام های دیگر طایفه نیم بنیچه ( لیم بنچی. لیمونیچی. لیمونچی ) *** طایفه نیم بنیچه ایل منجزی تیره ها عباس وند مهمیدوند *محمود وند. محمید* عاشوروند ... گزارش
14 | 0