آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگاگریو١٨:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٦شعر و آواز سرو یا گاگریو ( مرثیه ) یکی از مراسم عزاداری در قوم لر بختیاری است و به دو صورت تلفظ می شود سرو::saro. سرو:: sero **** و از ریشه واژه ی ا ... گزارش
7 | 0
لاته١٢:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٥کلاه لاته::کلاه دوگوش لری این کلاه برای استفاده چوپانان و نگهبان های قوم آریایی استفاده می شد و هنوز نقوش این کلاه ها بر آثار باستانی وجود دارد:این ک ... گزارش
2 | 0
هیرو١١:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٥هیرو ( هیروو ) نام گلی در زبان لری بختیاری و بیشتر در گندمزار می روید هیرو*هیروو*گل خورشیدی، گل میترا هیرو::خیرو، خور، خورشید نام یکی از روزها در ... گزارش
99 | 5
قره داغ٠١:٥٤ - ١٣٩٦/١٢/٢٥در زبان ترکی به معنی سنگ سیاه . کوه سیاه ****** کوه سیاه *سیاه منصور *در کوه های آسماری محله زندگی تیره سیاه منصور ایل منجزی گروس روستای تخت کبود د ... گزارش
5 | 1
سعدی٠١:٤٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٥سعدی شاعر پارسیگوی ایرانی بود ***&&&&&&**** در زبان لری بختیاری کلمه سعدی به کار می رود و با معنی ::سفارش . درخواست. پیغام جمله لری بختیاری ار سع ... گزارش
55 | 3
اینالو٠١:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٥شبیه به :::عینلی در زبان لری بختیاری اسم مرد:: اینعلی*عینعلی*::چشم علی. عین عالی. عینعلی. عینلی محله چشم علی، بازار چشم علی. باغ چشم علی در مسجدسلیمانگزارش
2 | 1
بهداروند٠٣:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٢٣تیره های طایفه مال احمدی منجزی ( نه کر تش مال. احمد خان ایلخان ) 1 - جلال وند ( جلال خان بختیاروند ) 2 - خواجه وند 3 - کلاوند 4 - علی اکبروند 5 ... گزارش
37 | 11
بسطامی١٣:٠٩ - ١٣٩٦/١٢/٢١در زبان فارسی باستان پهلوی*پیلی. فیلی* وستام::وست ، غرب، مغرب به سرتاسر استان لرستان فیلی می گویند پشت کوه و پیش کوه زبان لر فیلی شهر دزفول::دژ فی ... گزارش
5 | 1
ایست١٣:٠٥ - ١٣٩٦/١٢/٢١به معنی ساکن. سکونتگاه خورشید جایی که خورشید در می آید ایست::مشرق. شرقگزارش
7 | 0
بله سور بزرگ١٢:٥٦ - ١٣٩٦/١٢/٢١بل سور در زبان لری بختیاری به معنی بل ::گوش بلند سور::سرخ، قرمز گوش سرخ علامتی برای شناخت بزها بز بل چال::بز که روی گوش او نشانه ای هست بز گوش ... گزارش
0 | 0
سانا١٢:٤١ - ١٣٩٦/١٢/٢١در زبان لری بختیاری به معنی خورشید سایه یک درخت . خانه . کوه را پدید آورد، سایه گذاشت **جمله لری بختیاری بیو دیوار سانا::بیا سایه دیوار آمد بشینیم ... گزارش
18 | 1
بهارون٠١:٣١ - ١٣٩٦/١٢/٢٠در زبان لری بختیاری به معنی عید مندیر بهارون اوم ::منتظر عید هستمگزارش
0 | 0
عید٠١:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٠در زبان لری بختیاری از کلمه بهارون استفاده می شود بهارون ::بهاران، سرآغاز بهار . شروع کننده بهار بهارون موارک::عیدت مبارکگزارش
48 | 4
نسار١٩:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/١٩در زبان لری بختیاری به جایی از کوه می گویند که آفتاب گیر نباشد و پشت به آفتاب است در زبان لری بختیاری به منطقه ی روبروی آفتاب بر افتوو*برآفتاب*::جای ... گزارش
16 | 0
کندی١٩:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/١٩کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی کندی::زمین را کندوکاو کردن با بیل و کلنگ . شخم زدن. کندن Kandi جمله ی لری بختیاری زومینانه کندی::زمین ها را ... گزارش
7 | 1
شهر١٩:٣١ - ١٣٩٦/١٢/١٩کلمه شهر با معنی متفاوت در زبان لری بختیاری Sher::شیر جنگل، شرگزارش
37 | 4
تاته١٩:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/١٩در زبان لری بختیاری به معنی بزرگ ، پدر ، عمو تات مراد::بزرگ مراد جمله لری بختیاری تا ته زام اوید::پسر عمویم آمد دا تاته ره کویه::مادر پدر کجا ... گزارش
30 | 1
بهوند١٩:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/١٩به معنی بهترین نژاد **** یکی از نام های ایل بهداروند *بختیاروند. بدراوند. بدروند. بیداروند. بهادروند*از قوم لر بختیاری طایفه ای با نام بهوند در باغ ... گزارش
28 | 1
تمبر١٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/١٩نامی مردانه در زبان لری بختیاری به معنی تنبر، کارد، چاقو Tambor::tanborگزارش
12 | 1
چلوی١٥:٣٦ - ١٣٩٦/١٢/١٩منطقه چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان محل سکونت خاندان جهانگیر خان بختیاروند منجزی در دژه ملکان*ملکشاهان* در شهر اندیکا چهل امیران خان بختیاروند یک ... گزارش
0 | 0
افرت١٥:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/١٩گویش لری لکی جزوه زبان لری است حتی باباطاهر عریان خود را لر می دانست کریم خان زند خود را لر می دانست مردم لر لک در استان لرستان که بیشترین جمعیت ای ... گزارش
2 | 2
فارس١٤:٢٢ - ١٣٩٦/١٢/١٧خیلی زور زدی بپا تاریخ جهان رو تغییر ندی. فیلسوف . تاریخ دان. انشتین:: آریایی ها از چند شاخه تشکیل شدند ماد::آذری ها پارت::خراسانی ها. سمنانی فارس:: ... گزارش
83 | 11
born٢١:٠٦ - ١٣٩٦/١٢/١٦در زبان لری بختیاری به کلمه متولد و تولد از کلمه ی زیر استفاده می کنند زومار*زمار*::زاده ی مادر. جمله لری بختیاری بچه زومار اویی':بچه به دنیا آم ... گزارش
74 | 18
پریزاد٢٠:٥٨ - ١٣٩٦/١٢/١٦در زبان لری بختیاری به صورت زیر تلفظ می شود::پریشات ، پریشاه گزارش
16 | 1
نام قدیم یزد١٦:٥٧ - ١٣٩٦/١٢/١٦معنی در زبان لری بختیاری ایی::این سا::سایه تیس::تیز، نوک کوه. کوه شهری در سایه این کوه. شهری در پنهان در کوه جمله لری بختیاری ایساتیس مونه نی گر ... گزارش
25 | 1
هملا١٦:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/١٦در زبان لری بختیاری به معنی همین زمان. اکنون. همین حالا جمله لری بختیاری هملا ویم تی دات::همین حالا آمدم پیش مادرتگزارش
0 | 0
ارخ١٦:٤٧ - ١٣٩٦/١٢/١٦در زبان لری بختیاری به معنی : شرابگزارش
0 | 0
زیلایی١٦:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/١٦طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی*هفت پسر خلیل* 1 - شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان 2 - مهدی خان 3 - تاج الدین خان 4 - بلی خا ... گزارش
16 | 10
کسگم١٤:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/١٥نیمی از جمعیت شهر اصفهان از قوم لر بختیاری هستند و بختیاری به عزیزم میگویند::ستینوم. کسونوم . همه کسم اصفهانی ها با لهجه ی لری چهارمحالی صحبت می کنن ... گزارش
37 | 5
قیماس١٤:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/١٥در زبان لری بختیاری نامی شبیه این است کیماس:کی طهماسب . کا طهماسب. کاماسبگزارش
0 | 1
بی بی١٤:١٥ - ١٣٩٦/١٢/١٥در زبان لری بختیاری به معنی خانم. عروس بی بهیگ::بی بهی، بی بی ، بود عروسگزارش
14 | 1
کسگم١٦:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٤شهرهای شرقی استان اصفهان از نژاد عرب. سیستانی. بلوچ. خراسانی هستند شهر سجزی::سگزی. سیستانی گزارش
28 | 3
گناباد١٦:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/١٤در زبان لری بختیاری کلمه ی گن به دو معنی بکار می رود::گفتن، گویند - - گوشه، کنار، جای معنی نام بختیاری نشین گناوه شهری در کنار آب گن::کنار اوه::آب ... گزارش
2 | 1
زومار اویی١٦:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/١٤در زبان لری بختیاری به معنی به دنیا آمد. متولد شد. تولد زو::زاده مار::مادر جمله لری بختیاری بچه کی زومار اوید::بچه چه موقع متولد شد معنی کلمه لر ... گزارش
0 | 0
ماه زومار در اذری١٦:١٥ - ١٣٩٦/١٢/١٤در زبان لری بختیاری به معنی ماه تولد زومار در زبان لری بختیاری به معنی ::زاده ی مادر. متولد شدن زو::زاده مار::مادر جملات لری بختیاری بچه زومار ... گزارش
7 | 1
زومار١٦:١١ - ١٣٩٦/١٢/١٤کلمه ای زیبا در زبان لری بختیاری به معنی ::زاده ی مادر، متولد شدت، . تولد جملات لری بختیاری بچه زومار اویی::بچه به دنیا آمد کی زومار اویدیی::چه ر ... گزارش
0 | 1
وند٢١:٠٨ - ١٣٩٦/١٢/١٣تمام طوایف لر از کلمه وند در نام ایل . طایفه. تیره. اش. اولاد. استفاده می کنند و برای تمایز آنها از طوایف اقوام دیگر بود **** طوایف خلیل وند*خلیلی ب ... گزارش
37 | 2
لشنی١٨:٠٢ - ١٣٩٦/١٢/١٣ایل قشقایی اتحادیه ایلی است از اقوام لر. کرد. عرب. قاجار. افشار. بیات. ترکمن. بیات. لر شول*طایفه لر دره شولی*. کلمه کرد به معنی ::رمه گردان است و ا ... گزارش
67 | 5
افرت٢١:٤٤ - ١٣٩٦/١٢/١٢زبان کردی در ایران زبان رسمی نبوده و یک گویش از زبان پارسی است زبان کردی در منطقه کردستان عراق به ثبت رسیده که اهالی آن خود را سورانی می دانند و ای ... گزارش
5 | 3
پیرحیاتی١٥:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/١١طایفه بزرگ حیات غیب ساکن در مسجدسلیمان زبان لری بختیاری غیبی. موسوی. حیات غیبی. ***** طایفه لر حیات داوودی ساکن در دشتستان و ریگ . گناوه معروف ... گزارش
0 | 0
گرجی٢١:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/١٠طایفه رستم در ایل لر ممسنی در شهر مصیری نام اولین جد خود را کی گرجی می دانند این طایفه خود را لر بختیاری می دانند تیره های این طایفه مصیری شاه حس ... گزارش
5 | 1
بل٢٠:٣٦ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی بگذار ::بهل. بیل BEL. BEHL. BEiLگزارش
5 | 2
هری٢٠:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی ::آری HAreگزارش
14 | 1
ها٢٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی بله HA بله ::کلمه ایی در زبان غربی استگزارش
18 | 1
بلا٢٠:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی شیطون. فضول BALAگزارش
9 | 4
بلا٢٠:٣١ - ١٣٩٦/١٢/١٠در زبان لری بختیاری به معنی گم . بلا اویی::گم شد BELAگزارش
12 | 4
کنجدکار٢٠:٢٩ - ١٣٩٦/١٢/١٠دهی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی فامیلی های باقری و کریمی کشکی بابا احمدی در ... گزارش
0 | 0
کئله٢١:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ستون های سنگی بزرگ که در روی کوه ها می گذاشتند تا مسافر ها راه امامزاده ها را پیدا کنند و به کل حضرت عباس مشهور است ک ... گزارش
0 | 0
کر٢١:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٩کر::کل. کئله نام واژه کل ::قوم لر بختیاری ستون سنگی در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند این ستون ها به کل حضرت عباس معروف هس ... گزارش
25 | 1
کل٢١:٠٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٩واژه کل در زبان لری بختیاری به معنی ::ستونی سنگی در روی کوه های بلند در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند کل::کر، کئله . و ... گزارش
12 | 1