برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 معنی در زبان لری بختیاری
ماز*مازه*::کمر کوه ...روی کوه
کله پشته::نوک کوه پشتی *بعدی*
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

202 تیره دوستعلی تیره خدری*خیرالدین وند.سیامنصور *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

203 شجرنامه
تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره سوخته زار
(طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل لر بختیاروند )

شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

204 طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

205 طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

206 نام یکی از تیره های طایفه کیارسی از ایل لر بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

207 منطقه لادرازی چغاسور در دهستان جهانگیری
مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

208 در زبان لری بختیاری نامی برای زن است
و به صورت زیر بیان می شود
اورشوم: ابر شام ،ابریشم
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

209 در زبان لری بختیاری این اسم را (ایبر)تلفظ می کنند
اکبر::ایبر،ای بر
Ae bar
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

210 عبدالله خان پسر عالی ور مهمد *محمود*
پسر عالی ویسی خان پسر تاج الدین امیر قنبر عالی *تاجمیرخان*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

211 روستای دارجنه در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

212 روستای کوشک زر*کوزر*در شهر شوشتر
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

213 طایفه تکی بهداروند از ایل منجزی
تیره جیرون مال ملی*جیرون ماله*از طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی *مال ملک:مال ملک.مال مله*
ایل منجزی بهداروند از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

214 گروهی از طوایف ایل لر بختیاروند و تیره ایی از طایفه سادات عقیلی
به فرماندهی احمد خان ابوالحسنی و پسرش شفیع خان در زمان نادرشاه
از اصفهان برای< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

215 طایفه سادات عقیلی در جوار طوایف ایل بزرگ بختیاروند کیانی
دشت بیگاوند *عقیلی*محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بختیاروند
گروهی از طوایف بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

216 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی
ایل لر بختیاروند

تش سعدوند خلیلی (هادی وند.نجات وند.رضا وند.فتوحی ) از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

217 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند.بابروند.باوروند*
ایل لر بختیاروند
********
طایفه عالی ساد *عالی صاد*بهداروند
طایف ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

218 خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان

امیررستم خان آقاسی

تاج الدین امیر قنبر عالی *امیرالدین قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

219 طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند
مستقل شده از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
در بخش منج لردگان
تیره ها(جلیل پور.اسد پور..زمان پور.جلیلی. ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

220 گگه در زبان لری بختیاری به معنی
برادر

کلمات لری زیر به معنی برادر هستند.
(گئو*گیو*-برار-کاکا-ککا-.گگه)
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

221 در زبان لری بختیاری از کلمه
خودا*خودآ*::خدا
به معنی (خود بزرگ )
آ::کلمه آ در زبان لری بختیاری برای معرفی بزرگان ایل و خاندان استفاده می شود ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

222 ایل اوشار لر یکی از ایل های ایل لر شول ساکن در لرستان.کهگیلویه.خوزستان
بزرگترین طایفه این ایل گندلزی است
که در ایل لر بختیاری زندگی می کنند < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

223 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی

رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

224 رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی.کلو رکن الدوله :کلوکن.الله وردی*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

225 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*ایل لر بختیاروند *
رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

226 رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی خان.الله وردی خان )پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختی ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

227 رستم خان بختیاروند پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

228 (احمد.محمد علی.غلام.صالح .اسحاق.محمد صالح ) پسران حاجی اسفندیار پسر کی جمال الدین پسر عبدالعزیز خان پسر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر خان*پسر کلا رستم ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

229 روستای شمس آباد پلنگ
.علی آباد پلنگ
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

230 شجرنامه تیره آشتیانی وند طایفه خلیلی
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *کلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

231 روستای باغ شول در بخش آب ماهیک

محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه مال احمدی
طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی *
طایفه شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

232 در زبان لری بختیاری به معنی لال.بی صدا.کر

کلمه گنگ او*گنگ آب* به محل خروج آب
می گویند*آب بی صدا*

گنگ آب ::راه آب خانه
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

233 در زبان لری بختیاری به معنی تپه

روستای ماهور شوشتر
محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی

در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود دارد
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

234 طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر
ساکن کهگیلویه بویراحمد

ایل لر*لهراسب کیانی *از نسل خورشید نواده جمشید کیانی
قوم لر نژاد خود را از خو ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

235 طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد از قوم لر
طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج فارس

کازرون
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

236 طایفه کمانکشی لر شاخه چهاربنیچه چرام
ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد

طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج
فارس
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

237 طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
قوم لر


رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر
...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

238 جهانگیر خان سرسلسله طوایف ایل بزرگ کران منجزی بهداروند

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

239 تاج الدین امیر قنبر عالی *قنبر علی*پسر الله وردی خان و حاکم لار

امام قلی خان حاکم فارس پسر الله وردی خان بختیاروند *رستم خان آقاسی *

ع ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

240 شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

241 شجرنامه
طایفه بالاوند*بالیوند*در منطقه هلیلان ایلام
کوچ از فارس ( در آن زمان جز بختیاری)
در زمان زندیه
تیره عبدالله بختیاروند بالاوند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

242 قدمگاه خضر نبی در جنوب روستای قلعه میدان در دهستان حتی شهر لالی
از جنوب به مناطق

( مناطق هارون کلا - رینه-لیتکوه.باریک آباد -بود کلا....< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

243 روستای شهریاری در بیرگان شهرستان کوهرنگ
محل سکونت طایفه لیموچی *نیم بنیچه *منجزی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

*****
بخش فلارد.
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

244 تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تاج الدین خدا بخش در زمان کریم خان زند

< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

245 تیره الله بخش از تیره شمس الدین طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
شجرنامه
رستم خان بختیاروند پلنگ*کلاه چرمینه*
...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

246 شجرنامه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ

رستم خان بختیاروند پلنگ

امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

247 *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

248 *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

249 تیره ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تش شیخ ویس تیره رستمی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

تیره ویسی طایفه مال احمدی منجزی

ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

250 رستم خان بختیاروند پلنگ
*رستم کلاه چرمینه*
پسر سهراب خان بختیاروند

فرمانده جنگجویان لر بختیاروند
در جریان جنگ چالدران

در ر ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|