برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 قلعه اوپاتون (اوپاتان.اپاتان )::در کنار رود اروند و شهر پیان (خرمشهر )::معنی به زبان لری بختیاری به معنی
او پا تون::آب پای شما::پائیدن از آب ا ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

452 شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

453 شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

454 شهر پیان (خرمشهر )محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
بود
نام رود بهمنشیر از نام دو به به نام های
بهمن و اردشیر پسران عالی پسر لیراب پسر با ج ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

455 در زبان لری بختیاری به معنی
دا::مادر ،دانا،آگاه
در زبان لری لرستان ::دا و دالکه
در زبان لری کهگیلویه و ممسنی
:: دی
آپادانا ::پدر و ...
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

456 کاخ آپادانا در شوش و منطقه لرنشین به معنی
آپادانا ::پدر و مادر (بزرگ و کوچک)
در زبان بختیاری به مادر دا می گویند
دا::دانا،آگاه
((آذری ...
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

457 طایفه مازه پهن
ایل منجزی بهداروند
این طایفه سالها قبل همراه بسیاری از تیره های دیگر ایل منجزی بهداروند به کوههای آسماری تبعید و از آنجا به دش ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

458 طایفه نیم بنیچه *لیمونچی.لیموچی*
ایل منجزی بهداروند
1-عباس وند
2-قربان وند
3-قاسم عالی وند
4-آشور وند (عاشور. آشول )
5-محمود وند ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

459 طایفه نیم بنیچه
ایل منجزی بهداروند
1-قاسم عالی وند
2-محمودوند *مهمیدوند *
3-قربان وند
4-آشور وند *عاشور-آشول*
5-عباس وند
قاسم ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

460 شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی
(تاجدی وند عبدالهی )ایل منجزی
بهداروند (بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

نجف خان .نوروز خان
...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

461 طایفه روا جهانگیری
ایل منجزی بهداروند
تیره های طایفه روا
1-کرم کاظمی
2-شریف وند
3-گودرزی
4-حسین وند
5-ولی وند
6-شامی ون ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

462 طایفه لو خرده*له خیرده.له خورشید *
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

تیره های طایفه لو خرده ::

1-سلاطین وند *صلا ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

463 کورش کبیر در شهر انشان*مسجدسلیمان *به دنیا آمد
او پس از اتحاد قوم پارس و ماد
نام پارسوماش را بر شهر انشان گذاشت
ماش::ماد

آثار تاریخ ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

464 بعد از قتل احمد خان بختیاروند
جلال خان بختیاروند پسر خان مقتول
و ابوالفتح خان برادر خان مقتول و
علی صالح خان و محمد حسین خان بختیاروند به ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

465 این اساتید دانشگاه که هر روز ایل لر لک را به قومی نسبت می دهند یک روز می گویند ایل
لک لر و کرد.یک روز دیگر ایل لک کرد.روز دیگر قوم لک لکستان جع ...
١٣٩٧/٠١/٠٣
|

466 چه جوری است که بعضی ها برای جدایی ایلات لر تمام تلاش خود را می کنند
ایل لر لک در سالهای گذشته از یک ایل لر
به ایل لر و کرد،جز ایل کرد،قوم لک لک ...
١٣٩٧/٠١/٠٣
|

467 در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

468 در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

469 در زبان لری بختیاری به معنی
ترنج
To ronj
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

470 در زبان لری بختیاری به معنی
نارنج
Narenj
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

471 در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mah mid
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

472 در زبان لری بختیاری به معنی
عباس
A vas
عواس قلی::عباس قلی
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

473 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

474 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

475 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

476 تیره اوروند*ابر آمد* در طایفه موری ایل دورکی
قوم لر بختیاری
١٣٩٦/١٢/٢٦
|

477 شعر و آواز سرو یا گاگریو(مرثیه)یکی از مراسم عزاداری در قوم لر بختیاری است
و به دو صورت تلفظ می شود
سرو::saro.سرو:: sero
****
و از ریشه و ...
١٣٩٦/١٢/٢٦
|

478 کلاه لاته::کلاه دوگوش لری
این کلاه برای استفاده چوپانان و نگهبان های قوم آریایی استفاده می شد و هنوز نقوش این کلاه ها بر آثار باستانی وجود دارد:ای ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

479 هیرو(هیروو) نام گلی در زبان لری بختیاری
و بیشتر در گندمزار می روید

هیرو*هیروو*گل خورشیدی،گل میترا
هیرو::خیرو،خور،خورشید
نام یکی از ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

480 در زبان ترکی به معنی سنگ سیاه .کوه سیاه
******
کوه سیاه *سیاه منصور *در کوه های آسماری محله زندگی تیره سیاه منصور ایل
منجزی گروس
روستا ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

481 سعدی شاعر پارسیگوی ایرانی بود
***&&&&&&****
در زبان لری بختیاری کلمه سعدی به کار
می رود و با معنی ::سفارش .درخواست.
پیغام
جمله لری بخ ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

482 شبیه به :::عینلی
در زبان لری بختیاری اسم مرد::
اینعلی*عینعلی*::چشم علی.عین عالی.عینعلی.عینلی
محله چشم علی،بازار چشم علی.باغ چشم علی در مسجد ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

483 تیره های طایفه مال احمدی منجزی
(نه کر تش مال. احمد خان ایلخان)
1-جلال وند (جلال خان بختیاروند )
2-خواجه وند
3-کلاوند
4-علی اکبروند < ...
١٣٩٦/١٢/٢٣
|

484 در زبان فارسی باستان پهلوی*پیلی.فیلی*
وستام::وست ،غرب،مغرب

به سرتاسر استان لرستان فیلی می گویند
پشت کوه و پیش کوه
زبان لر فیلی
١٣٩٦/١٢/٢١
|

485 به معنی ساکن.سکونتگاه خورشید
جایی که خورشید در می آید
ایست::مشرق.شرق
١٣٩٦/١٢/٢١
|

486 بل سور در زبان لری بختیاری به معنی
بل ::گوش بلند
سور::سرخ،قرمز
گوش سرخ
علامتی برای شناخت بزها

بز بل چال::بز که روی گوش او نش ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

487 در زبان لری بختیاری به معنی
خورشید سایه یک درخت .خانه .کوه را پدید آورد،سایه گذاشت
**جمله لری بختیاری
بیو دیوار سانا::بیا سایه دیوار آمد ب ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

488 در زبان لری بختیاری به معنی
عید

مندیر بهارون اوم ::منتظر عید هستم
١٣٩٦/١٢/٢٠
|

489 در زبان لری بختیاری از کلمه
بهارون استفاده می شود

بهارون ::بهاران،سرآغاز بهار .شروع کننده بهار

بهارون موارک::عیدت مبارک
١٣٩٦/١٢/٢٠
|

490 در زبان لری بختیاری به جایی از کوه می گویند که آفتاب گیر نباشد و پشت به آفتاب است

در زبان لری بختیاری به منطقه ی روبروی آفتاب
بر افتوو*برآف ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

491 کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی
کندی::زمین را کندوکاو کردن با بیل و کلنگ
. شخم زدن.کندن
Kandi
جمله ی لری بختیاری

زومینانه ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

492 کلمه شهر با معنی متفاوت در زبان لری بختیاری
Sher::شیر جنگل،شر
١٣٩٦/١٢/١٩
|

493 در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ ،پدر ،عمو
تات مراد::بزرگ مراد


جمله لری بختیاری

تا ته زام اوید::پسر عمویم آمد
دا تات ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

494 به معنی بهترین نژاد
****
یکی از نام های ایل بهداروند *بختیاروند.بدراوند.بدروند.بیداروند.بهادروند*از قوم لر بختیاری
طایفه ای با نام بهوند د ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

495 نامی مردانه در زبان لری بختیاری به معنی
تنبر،کارد،چاقو
Tambor::tanbor
١٣٩٦/١٢/١٩
|

496 منطقه چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان

محل سکونت خاندان جهانگیر خان بختیاروند منجزی
در دژه ملکان*ملکشاهان* در شهر اندیکا

چهل امیرا ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

497 گویش لری لکی جزوه زبان لری است
حتی باباطاهر عریان خود را لر می دانست
کریم خان زند خود را لر می دانست
مردم لر لک در استان لرستان که بیشترین ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

498 خیلی زور زدی بپا تاریخ جهان رو تغییر ندی.فیلسوف .تاریخ دان.انشتین::
آریایی ها از چند شاخه تشکیل شدند
ماد::آذری ها
پارت::خراسانی ها.سمنانی< ...
١٣٩٦/١٢/١٧
|

499 در زبان لری بختیاری به کلمه متولد و تولد
از کلمه ی زیر استفاده می کنند
زومار*زمار*::زاده ی مادر.

جمله لری بختیاری

بچه زومار او ...
١٣٩٦/١٢/١٦
|

500 در زبان لری بختیاری به صورت زیر تلفظ می شود::پریشات ،پریشاه

١٣٩٦/١٢/١٦
|