دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٦٤٩
لایک
لایک
٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

Impractical

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

to be making progress or doing something well پیشرفت داشتن یا کاری را به خوبی انجام دادن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٣

تلاشی صادقانه اما ناموفق

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

making someone bite the curb مجبور کردن کسی به گاز گرفتن لبه جدول و لگدکوب کردن سر او

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

کسی را دچار تردید کردن کسی را به فکر فرو بردن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The bully outmatches me in a fistfight.
دیدگاه
٠

این قلدر توی کتک کاری با مشت من رو مغلوب میکنه.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.