ترجمه‌های علیرضا فرزانه (١)

بازدید
٤٣
تاریخ
١ سال پیش
متن
The bully outmatches me in a fistfight.
دیدگاه
٠

این قلدر توی کتک کاری با مشت من رو مغلوب میکنه.