امیرعلی کیان

امیرعلی کیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگلیکوژن٢١:١٥ - ١٤٠٢/٠٣/١١نشاسته حیوانیگزارش
9 | 0
کج فکر٢١:٠٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١کنایه از : "آدم بدذات"گزارش
9 | 0
وارفتگی٢١:٠١ - ١٤٠٢/٠٣/١١وارفتن ، کنایه از : شل شدن / تنبلی / بی حالیگزارش
9 | 0
رادون٢٠:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١سنگین ترین گاز شناخته شدهگزارش
2 | 0
سنتز٢٠:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١تهیه مواد شیمیایی پیچیدهگزارش
2 | 0
افاده٢٠:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/١١آدمی که فقط خودشو قبول دارهگزارش
9 | 0
توخالی٢٠:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١١کنایه از آدمی که فقط حرف میزنهگزارش
9 | 0
پگمال٢٠:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١خط کش کفاش هاگزارش
2 | 0
سرپاس٢٠:٤٦ - ١٤٠٢/٠٣/١١سردسته / رئیسگزارش
7 | 0
بورژوا٢٠:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/١١بورژوآ : سرمایه دار / ارباب/ مرفه نشین/ مایه دارگزارش
9 | 0
بزخو٢٠:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/١١- تو کمین بودن - منتظر فرصت مناسب بودنگزارش
9 | 0
فهلویات٢٠:٤٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١شعرها و ترانه هایی که به زبون یا لهجه ای محلی یا روستایی ، خونده میشهگزارش
5 | 0
غضروف٢٠:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١به "استخون نرم" غضروف هم میگنگزارش
5 | 0
ارژن٢٠:٣١ - ١٤٠٢/٠٣/١١- درخت بادام کوهی - درختی که چوب خیلی محکمی داره و بیشتر ازش کمان میسازنگزارش
2 | 0
مسلوب الاراده٠٣:٢٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦هر چیزی که باعث بشه اراده یه آدمی ، سر جاش نباشه، مثل : مشروبات/مواد مخدر/حرفهای تحریک کننده/جنون آنی/ عصباتیت زیاد/ . . . . .گزارش
7 | 0
laravel٢٣:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢بهترین فریم ورکگزارش
14 | 0
ترامپولین٢٣:٠٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢تشک پرش درجاگزارش
5 | 0
نگاری٠٣:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢وسیله دست معتادینگزارش
14 | 0
ویره٠٠:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢گیاهی که ساقه ش راست بالا نمیره و روی زمین میخوابهگزارش
7 | 0
سسنا٢٣:٥٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠١نوعی هواپیمای تک نفرهگزارش
5 | 0
منبل٢٣:٥٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠١تنبل / بیکار / بدون ارادهگزارش
9 | 0
داماس٢٣:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠١مارکی بود برای ساعتهای قدیمیگزارش
7 | 0
کلاش٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١حقه باز / مفلس/ بیکار / قلاشگزارش
12 | 0
قناس٢٣:٥١ - ١٤٠٢/٠٣/٠١اریب / خمیده / کج / زاویه دار / شکم دارگزارش
14 | 0
زیج٢٣:٤٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١کتابی در مورد ، رموز و قوانین و حساب ستاره شناسیگزارش
5 | 0
سونار٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١رادار زیردریاییگزارش
5 | 0
ژفک٢٣:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠١چرکی که تو گوشه چشم جمع میشهگزارش
5 | 0
رادیواکتیویته٢٣:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠١خاصیت پرتوزایی بعضی عناصر شیمیاییگزارش
5 | 0
ارکا٢٣:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١آرکا تو زبون استانبولی : دوست/هوادار/کمک کننده/پشتیبانگزارش
12 | 0
لنتر٢٣:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠١چراغ پایه دارگزارش
5 | 0
زهدان٢٣:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١جای جنین تو شکم مادرگزارش
2 | 0
کبره٢٣:١٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠١پینه روی دستگزارش
12 | 0
پاژخ٢٣:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١کنایه از آزار و اذیت [پاژوخ هم میگن]گزارش
12 | 0
پاتن٢٣:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠١وسیله ای که برای لغزیدن روی یخ ، زیر کفش میبندنگزارش
2 | 0
فیدبک٢٣:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠١پاداش/عملکرد/نتیجه/آخر کار/ راندمانگزارش
9 | 0
ازخودگذشتگی زنان٢٢:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١یه اثر معروف و ماندگار و ارزشی از ، "جک لندن"گزارش
7 | 0
توس٢٢:٢٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١" توس " از درختهای جنگلی با مصرف داروییگزارش
2 | 0
یوجین اونیل٢٢:٢٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠١یوجین اونیل ، یه اثر ارزشی و درجه یک و ماندگار داره به اسم ، "روزهای بی پایان" که توصیه میکنم حتما مطالعه بفرمایین.گزارش
12 | 0
اموک٢٢:٢٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠١آموک = قتل و عام یه عده آدم ، توسط یه آدم مریض احوال. البته "آموک" ، به بخار پز کردن غذا هم گفته میشه.گزارش
14 | 0
تابستان مهلک٢٢:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠١اثر معروف و درجه یک و جاودانه ، " ژاک بکر "گزارش
9 | 0
انوک٢٢:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠١آنوک : /کنایه از آدم احمق ، کودن/گزارش
12 | 0
پر٢٢:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠١"پر " کنایه از خیلی زیاد [ضم پ ]گزارش
9 | 0
اروتیک٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠٢/٢٩رابطه جنسی خارج از چهارچوبگزارش
16 | 0
یوسه٠١:٥٧ - ١٤٠٢/٠٢/٢٢اره نجاری ، که معمولا قطر اره بیشترهگزارش
2 | 0
ولوال٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٢/٢١الکی داد و بیداد کردنگزارش
12 | 0
دسی بل٢٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢١دسیبل = واحد توانایی و قدرت صداگزارش
7 | 0
لتارژی٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٢/٢١نوعی حالت گیجی و خواب آلودگی ، که هوشیاری بیمار خیلی کم میشهگزارش
14 | 0
وشنگ٢٢:١٩ - ١٤٠٢/٠٢/٢١میله حلاجیگزارش
7 | 0
پت٢٢:١٦ - ١٤٠٢/٠٢/٢١- مایه نشاسته - مایه لعابدارگزارش
16 | 0
اینرسی٢٢:١٥ - ١٤٠٢/٠٢/٢١گرایش هر جسم به حفظ حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود بر خط راستگزارش
14 | 0