دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨١,٨٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧
لایک
لایک
١٨,٢٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

نوعی کنگره دوزی و برش لباس

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

"آقوشقه" نوعی پنجره که در یا پاشنه ندارد

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

مخترع بمب

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٤

هرگونه آسیب جسمی یا روحی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.