پیشنهاد‌های امیرعلی کیان (٦٧١)

بازدید
٥٥٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوعی کنگره دوزی و برش لباس

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

"آقوشقه" نوعی پنجره که در یا پاشنه ندارد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مخترع بمب

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

هرگونه آسیب جسمی یا روحی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

نوعی دوخت

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

کنایه از : " فرزند عزیز "

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کارگر کشتی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

پروتئین اصلی شیر

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

پرنس نشینی در اروپا

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

انسان بلندقامتی که تو یه میلیون سال قبل ، زندگی میکرده

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

از علوم خفیه ، که علم شعبده هم نامیده میشه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اثر عالی، ماندگار ، درجه یک به قلم " تاگور "

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آنتراسیت : نوعی زغال سنگ سیاه و براق که هم خیلی ناب هستش هم خیلی گرون

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

نوعی ذغال که تو ساختن مداد ازش استفاده میشه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

به آدمی که هیچ جوره نمیشه شناختش و از کاراش سر درآورد ، "انکر" میگن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

گیاه علفی و سمی با بوی خیلی تند

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

گلودرد چرکین

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

قطعه ای تو وسایل برقی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

قسمتی از یه اثر نمایشی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تو اصطلاح ورزش : ضربه فنی با دست تو ورزش کشتی، بهش "تاچ" میگن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

انژی زمین گرمایی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

زبان ابداعی پروفسور " اتویسپرسون"

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

راکتور = دستگاه تولید انژی اتمی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آستیاژ = آخرین پادشاه ماد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

داروی مسکن تزریقی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

- پول دوست / احمق/ نخور - اونیکه دستش خیر ، نداره [کسر خ ]

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

تخم ماهی استورژن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

اجازه/ پروانه عبور/ جواز / ته کاغذ

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پردازش در رسم

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

بوآر کنایه از : آدمی که جا و مکان مشخصی نداره

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

انعام / عیدی " دوشاد" هم میگن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مخترع تلفن خودکار

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

از ملزومات خوشنویسی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آتوس = از سه تفنگدار معروف

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اثر درجه یک و خارق العاده از : " مالرو "

پیشنهاد
٢

یه اثر مشهور و درجه یک داره به اسم: " مردی که دو بار مرد"

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اتحادیه تجارت آزاد اروپا

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کنایه از : خیلی ریز / خیلی باریک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

منطقه صنعتی ایتالیا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

معاون دادستان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

گرفتار بلا و مصیبت شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

کاغذ مومی برای پلی کپی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

" آزاف هال " - کاشف آمریکایی 'قمرهای مریخ'

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

فناوری دستکاری مواد ، تو مقیاس اتمی و مولکولی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

کنایه از : غیرت نداشتن / تعصب نداشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

طوطی کاکل سفید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سیم پیچ دستگاههای الکتریکی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

سرپرستی و نگهداری از آدم کم سن یا آدمی که نیاز به مراقبت دائمی داره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

دارویی که پماد یا لوسیون موضعی ضد خارش هستش