دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٣١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣٧
لایک
لایک
١,٨٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

a building where lights on a curved ceiling show the movements of planets and stars

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

سازگار کردن یا شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

Institute

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥

Tuition is money used to pay for teaching

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧

To leave out is exclude شامل نشدن، حذف شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.