دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣,٧٩٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٦
لایک
لایک
٤,٥٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

بو - بوییدن - بودادن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٨

دربرداشتن - درگیرکردن - شامل شدن - مستلزم بودن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

مزه - مزه دادن - چشیدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٠

موفق شدن - از عهده برامدن - اداره کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٨

به نظر رسیدن - ظاهر شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.