برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

نوح

/nuh/

معنی اسم نوح

اسم: نوح
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: nuh) (عربی) سوره ی هفتاد و یکم از قرآن کریم دارای بیست و نه آیه، (در اعلام) نام یکی از پیغمبران اولوالعزم که نسبتش به آدم می رسد، (واژه ی نوح در عبری به معنی ' راحت ' می باشد) - معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم

معنی نوح در لغت نامه دهخدا

نوح. [ ن َ ] (ع مص ) نوحه کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ). گریه و ماتم نمودن به آواز بلند بر شوی. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). به بانگ بلند و عویل و جزع گریستن بر شوی خود. (از اقرب الموارد). نواح. نیاحة. مناحة. (متن اللغة) (اقرب الموارد). نیاح. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || بانگ کردن کبوتر . (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (اِ) آواز قمری و کبوتر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || (ص ، اِ) زنان که حزن و سوکواری را گرد هم آیند. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة): نساء نوح ؛ نوائح. (اقرب الموارد). ج ِ نائح. (منتهی الارب ). رجوع به نائح شود. || ج ِ نائحة. (منتهی الارب ). رجوع به نائحة شود.

نوح. (اِ) لبلاب. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (برهان قاطع). عشقه. گیاهی که بر درخت پیچد. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). حبل المساکین. (برهان قاطع).

نوح. (ع ص ، اِ) ج ِ نائحة. (از اقرب الموارد).

نوح. [ ن ُوْ وَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ نائحة. رجوع به نائحة شود .

نوح. (اِخ ) سوره ٔ هفتادویکمین است از قرآن پیش از سوره ٔ جن و پس از معارج و آن بیست وهشت آیت و مکی است و آغاز آن این است : انا ارسلنا نوحاً.

نوح. (اِخ ) در تفاسیر و تاریخ های اسلامی نسب او را چنین نوشته اند: ابن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ بن ادریس بن ماردبن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم ، وگویند وی پس از ادریس به پیامبری رسید و چون پس از نهصدوپنجاه سال دعوت ، از قوم او بیش از 80 تن ایمان نیاوردند و کافران بر سرکشی و عناد افزودند. نوح پس از قرن ها دعوت و تحمل ، چون از تمسخر و عناد کافران قوم خویش به تنگ آمد از جانب خدا بدو وحی رسید که «یا نوح از قوم تو جز این هشتاد تن که مؤمن شدند کسی مؤمن نخواهد شد» ، قوم را نفرین کرد و از خدا درخواست که دیّاری از کفار بر زمین باقی نگذارد. سپس خود به فرمان الهی با پیروان معدودش به ساختن سفینه ای پرداختند، چون کشتی ساخته شد، علامات و آیات عذاب الهی آشکار گشت ، باران سیل آسائی باریدن گرفت و زمین به دریای خروشانی مبدل گشت ، نوح و یارانش در طبقه ای از کشتی سوار شدند و دو طبقه ٔ دیگر آن را به حیوانات و پرندگان اختصاص دادند، کشتی نوح بر آبها روان شد و آ ...

معنی نوح به فارسی

نوح
یکی از پیغمبران اولوالعزم که نسبش به آدم میرسد. سالها قوم خود را براه راست خواند اما آنان همچنان بر کجرفتاری اصرار ورزیدند . آنگاه خداوند نوح را از طوفانی عظیم باخبر ساخت و نوح با ساختن کشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هلاکت نجات بخشید .
ابن نصر بن احمد سامانی ملقب به امیر الحمید و مکنی به ابو محمد از پادشاهان ساسانی است . به سال ۳۳۱ هجری قمری بجای پدر در بخارا بر تخت حکمرانی ماورائ النهر جلوس کرد . در عهد امارت وی فتنه ها پدید آمد تا بدانجا که چند گاهی از تاج و تخت جدا شد اما دوباره مقام خویش را بدست آورد .
امیر سامانی ( ملقب به امیر رضی ) که از ۳۶۵ تا ۳۸۷ ه.ق .سلطنت کرد . وی بعد از وفات پدر بجای او نشست و بتحریک وزیر دانشمند خود ابوالحسن عتبی ابوالحسن سیمجور را از ریاست لشکر خراسان عزل کرد و حسام الدوله ابوالعباس تاش را بر جای وی گماشت . در زمان این پادشاه نفاق سرداران با یکدیگر و عزل و نصب آنها دولت سامانی را ضعیف کرد در اواخر سلطنت او ابوعلی و فائق قصد عزل او و تسخیر بخارا را کردند . امیر سامانی مجبور شد از سبکتکین و پسرش محمود استمداد نماید و بکمک آنها توانست سلطنت خود را ادامه دهد .
امیر سامانی ( ۳۴۳ - ۳۳۱ ه.ق .) ملقب به امیر احمد. وی پس از نصر بن احمد به سلطنت رسید . از وقایع مهمی که در زمان این امیر رخ داد مخالفت ابوعلی بن محتاج فرمانده لشکر اوست که مرو و بخارا را در سنه ۳۳۵ فتح کرد و با ابراهیم بن احمد عم نوح بیعت نمود سپس بین او و ابراهیم تیره گشت و با محمد بن نصر برادر نوح دست بیعت داد و در آخر ابراهیم و محمد نزد نوح رفته عذر مافات را خواستند. نوح هر دو را نابینا ساخت و به بخارا مراجعت کرد .
او از فقهای مالکی است
نام یکی از مترجمین و نقله بعربی است
یکی از قرای بحری ...

معنی نوح در فرهنگ فارسی عمید

نوح
هفتاد ویکمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۲۸ آیه.

نوح در دانشنامه اسلامی

نوح
معنی نُوحٌ: نام يکي از پيامبران اولوالعزم الهي عليه و علي نبينا السلام
معنی سُوَاعاً: نامي يکي از پنج بت معروف که در زمان حضرت نوح پرستيده مي شدند اين بت متعلق به قبيله هذيل بوده است
معنی نَسْراً: نام يکي از پنج بت مهم قوم نوح (اين پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر)
معنی وَدّاً: نامي يکي از پنج بت معروف که در زمان حضرت نوح پرستيده مي شدند اين بت متعلق به قبيله كلب بوده است
معنی يَعُوقَ: نام يکي از پنج بت مهم قوم نوح (اين پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر)
معنی يَغُوثَ: نام يکي از پنج بت مهم قوم نوح (اين پنج بت عبارت بودند از ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر)
معنی تَعِيَهَا: آن را حفظ کند -آن را فراگيرد (تعيها از مصدر وعي است ، و وعي به معناي ريختن چيزي در ظرف است ، و مراد از وعي اذن در عبارت "تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ "اين است که مردم داستان حمل کشتي نوح را در گوش و هوش خود جاي دهند و از يادش نبرند ، تا اثر و فايدهاش ک...
معنی عَزْمِ: تصميم جدي و عقد قلب است بر اينکه فعلي را انجام دهي ، و يا حکمي را تثبيت کني ، بطوري که ديگر در اعمال آن تصميم و تاثيرش هيچ سستي و وهن باقي نماند ، مگر آنکه به کلي از آن تصميم صرف نظر کني ، به اين معنا که عاملي باعث شود به کلي تصميم شما باطل گردد (معن...
معنی سَئَاوِي: به زودي منضم مي شوم (کلمه ماوي مصدر ميمي از فعل أوي - ياوي - اويا و ماوي است ، وقتي ميگويي : أوي الي کذا معنايش اين است که فلاني خود را منضم به فلان کس يا فلان چيز کرد ، مضارعش ياوي و مصدرش اوي و باب افعالش آوي - يؤوي - ايواء است ، يعني فلاني را منضم...
معنی مَقَامَهُمَا: در جای آن دو (کلمه مقام در اصل ،اسم مکان ( مکاني است در آن جسمي از اجسام بايستد)يا اسم زمان(زمان ايستادن) ويا مصدر ميمي (ايستادن) ، ولي در موارد بسياري ، صفات و احوال چيزي نوعي ايستادن در يك محل و قرارگاه تشبيه مي شود ، و به آن صفات و احوال ، مقام و...
معنی مَّقَامِي: مقام من - اقامت طولاني من (کلمه مقام در اصل ،اسم مکان ( مکاني است در آن جسمي از اجسام بايستد)يا اسم زمان(زمان ايستادن) ويا مصدر ميمي (ايستادن) ، ولي در مو ...


نوح در دانشنامه ویکی پدیا

نوح
نوح (به عبری: נוֹחַ) یکی از شخصیت های اصلی ادیان ابراهیمی است که داستان او در تورات، انجیل و همچنین قرآن ذکر شده است. در کتاب پیدایش که یکی از کتاب های اصلی تورات و انجیل است، از او به عنوان فرزند لمک، نهمین نسل از نسب آدم، نخستین کشاورز و پرورش دهنده تاکستان یاد شده است. طبق نقل های تورات، هنگامی که یَهُوه (خدای یهود) از فساد و تباهی فرزندان آدم به خشم آمد و تصمیم به نابودی آن ها با برپا داشتن طوفانی به طول چهل روز و چهل شب نمود، نوح به خاطر پرهیزکار بودنش، مورد عفو او قرار گرفت و خداوند به او امر نمود تا یک کشتی بزرگ بنا کند و همسرش، فرزندانش (سام، حام و یافث) و همسران آن ها و از هر حیوان، یک جفت نر و ماده را با خود ببرد تا از طوفان در امان باشند. همچنین نسل انسان های جهان را از سه فرزند او سام، حام و یافث می دانند. نوح در دین اسلام دارای اهمیت زیادی بوده و اولین پیامبر اولوالعزم است.
بی آزار شیرازی، باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، ۱۳۸۰ش، ص ۴۶؛ نک: نصرالله، تریخ کرک نوح، ۱۴۰۶ ق؛ نک:ابن کثیر، قصص الانبیاء، ۱۴۱۱ق، ص ۹۳.
افراسیاب پور، «نوح و نوحاوند (؟)»، در مجله فرهنگان، ش ۵، صص ۱۱۸–۱۴۲.
تورات
انجیل
قرآن
داستان نوح در فصل های ۶ تا ۹ کتاب آفرینش ذکر شده است. نوح در سال پانصدم زندگی خود سه پسر به نام های سام، حام و یافث داشت. در سال ششصدم خداوند که از گمراهی نسل آدمی اندوهگین شده بود، تصمیم به نابودی تمام آن ها گرفت و لیکن به نوح که مرد درستکاری بود، دستور داد که کشتی بزرگی بسازد تا نسل تمامی موجودات بعد از طوفان ادامه پیدا کند. در تورات آمده است که پس از طوفان او اولین مردی بود که قدم بر روی زمین گذاشت و تاکستان بزرگی ایجاد کرد و شراب نوشید. حام فرزند نوح برهنگی پدر خود را دید و این اتفاق را برای برادران خود نیز بازگو کرد و در نتیجه نوح او را نفرین (نفرین حام) کرده و زمین او را به سام داد. نوح سیصد و پنجاه سال بعد از طوفان در سن نهصد و پنجاه سالگی درگذشت و سن او بیشترین سنی است که در تورات و انجیل برای یک انسان ذکر شده است.
در بین علمای یهودی در مورد درستکار بودن نوح اختلافاتی وجود دارد. در تورات ذکر شده است که او «درستکاری در میان نسل خود» بود و از این رو بعضی عقیده دارند درستکاری او نسبی بو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نوح در دانشنامه آزاد پارسی

کشتی (در عبری به معنی راحت) از انبیای اولوا العزم الهی و از شخصیت های معروف کتاب مقدس و قرآن. نوح در عهد عتیق، پسر لَمَک و پدر سام و حام و یافِث. به تعلیم خداوند، کشتی بزرگی ساخت تا خود و خانواده اش و جفتی از هر حیوان موجود در زمین را از طوفان در امان نگاه دارد. حماسۀ گیلگمش روایت بابلی آن است. در قرآن به داستان نوح(ع) اشاره شده و در هود، آیۀ ۲۵ به بعد، مفصل آن را توضیح داده است. به همین مناسبت هفتادویکمین سورۀ قرآن «نوح» نام دارد. بنابه گفتۀ قرآن قوم او بت پرست بودند و نوح با صبر و شکیبایی آن ها را به توحید دعوت می کرد. عدۀ کمی به او ایمان آوردند و نوح نیز قومش را به آمدن عذاب الهی تهدید کرد، اما آن ها به لجاجت خود ادامه دادند. تا آن جا که او نیز نومید شد و قومش را نفرین کرد. خداوند با وحی به او فرمود کشتی بزرگی بسازد و جبرئیل شیوۀ ساخت کشتی را به او آموخت. فرمان عذاب الهی فرارسید و آب از تنوری فوران کرد. نوح از هر حیوان یک جفت با خود به کشتی برد. پسر نوح سرکشی کرد و سوار کشتی نشد و سرانجام همراه با قوم نوح غرق شد. کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و همۀ سرنشینان آن نجات یافتند. در سنت یهودی و تورات نوح جزو انبیا نیست، اما قرآن به نبوت او تصریح دارد (هود، ۲۵). بنابر روایات اسلامی بعد از آدم صفی الله و ادریس از قدیمی ترین پیامبران است. نوح در ۱۰۷سالگی به رسالت مبعوث شد و ۹۵۰ سال قومش را به توحید دعوت کرد (عنکبوت، ۱۴) نوح اولین پیغمبری است که در زمان وی عذاب بر منکران او نازل شده است.

نوح در جدول کلمات

نام پسر حضرت نوح (ع)
سام
نام همسر حضرت نوح (ع)
واهله
نام همسر حضرت نوح علیه السلام
واهله
نام یکی از پسران نوح نبی(ع)
حام

معنی کلمه نوح به عربی

نوح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارینا
نوح : /nuh/ نوح : (عربي) 1- (در عبری) به معنی راحت است؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ي هفتاد و يكم از قرآن كريم داراي بيست و نه آيه؛ 2) از پيامبران مذکور در عهد عتیق و قرآن، که بنا بر روایات چون مردم آموزشهای او را نپذیرفتند، خداوند به او فرمان داد برای خود کشتی بسازد و پیروانش را همراه با یک جفت از هر جانوری در آن جای دهد. آنگاه توفانی فرستاد که همه‌ي روی زمین را آب فرا گرفت، نوح و همراهانش پس از فروکش کردن توفان به روی زمین فرود آمدند؛ 3) نوح: نام دو تن از امیران سامانی. نوح اول: امیر سامانی [331-343 قمری]؛ نوح دوم: امیر سامانی [366-387 قمری]، که در 13 سالگی بر تخت نشست و تمام دوران او به جنگ با یاغیان گذشت.
مرضیه
اسم عبری
نوح

معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره‌ای در قرآن کریم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مزار نوح پیغمبر   • حضرت نوح چند سال عمر کرد   • سام پسر نوح   • فیلم نوح   • زندگینامه حضرت نوح   • حضرت نوح چند سال پیش   • نوح پیامبر   • فرزندان نوح   • معنی نوح   • مفهوم نوح   • تعریف نوح   • معرفی نوح   • نوح چیست   • نوح یعنی چی   • نوح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نوح

کلمه : نوح
اشتباه تایپی : k,p
آوا : nuh
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس نوح : در گوگل

آیا معنی نوح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )