برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1452 100 1

طهارت از خبث

طهارت از خبث در دانشنامه اسلامی

طهارت از خبث
موضوع این مقاله در مورد طهارت از خبث است که خودش از بابهای مهم و مفصل فقهی است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته اند.
طهارت از خبث در موارد زیر شرط است:اعضای وضو. آب وضو و غسل. اعضای تیمّم در صورت امکان. خاک و مانند آن که تیمّم با آن صورت می گیرد. محل سجده. لباس و بدن نمازگزار و طواف کننده.
مُطَهِّرات خبث
مطهّرات که طهارت به وسیله آنها حاصل می شود عبارت اند از آب، خورشید، آتش، استحاله، انقلاب، انتقال، زمین، بخار شدن دوسوم آب انگور جوشیده، اسلام و استبرای حیوان نجاست خوار. برخی فقها اشیایی دیگر تا بیست مورد را از مطهرات شمرده اند، مانند غیبت مسلمان، زوال عین نجاست از باطن و از بدن حیوان، سنگ استنجاء، خارج شدن خون به مقدار متعارف از حیوان ذبح یا نحر شده، شهادت نسبت به بدن شهید و کشیدن آب به مقدار معیّن از چاهی که به ملاقات نجاست نجس شده است، بنابر قول به نجس شدن چاه با ملاقات نجاست.
احکام تطهیر از خبث
احکام تطهیر یا به لحاظ تطهیر کننده است یا به لحاظ محل تطهیر و یا به لحاظ کیفیت آن.
← تطهیر کننده
...
طهارت از خبث
بعضی چیزها هست که نباید اثری از آن ها در بدن و لباس نمازگزار باشد، و چنانچه کسی به آن ها آلوده باشد، باید قبل از نماز آن ها را پاک کند. این چیزها همان ناپاکی ها (نجاسات) هستند و به چیزهایی که آلودگی ها را پاک می کند، «مطهّرات» می گویند.

ارتباط محتوایی با طهارت از خبث

طهارت از خبث را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طهارت از خبث   • مفهوم طهارت از خبث   • تعریف طهارت از خبث   • معرفی طهارت از خبث   • طهارت از خبث چیست   • طهارت از خبث یعنی چی   • طهارت از خبث یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت از خبث
کلمه : طهارت از خبث
اشتباه تایپی : xihvj hc ofe
عکس طهارت از خبث : در گوگل

آیا معنی طهارت از خبث مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران