برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1378 100 1

تسبیح (قرآن)

تسبیح (قرآن) در دانشنامه اسلامی

تسبیح (قرآن)
تسبیح به معنای تنزیه خداوند تعالی و یکی از الفاظ آن «سبحان الله» می باشد؛ که بیانگر تنزیه خداوند از شریک و فرزند یا هر صفتی است که سزاوار ذات پاک او نیست.
تسبیح واژه ای عربی، مصدر باب تفعیل از ریشهٔ «سبح»، است.
← مقاییس اللغه
در فرهنگ قرآن «تسبیح» به معنای منزه دانستن و تنزیه خدای تعالی است. علامه طبرسی در مفهوم تسبیح می گوید:«التسبیح: تنزیه الله تعالی عن السوء و عمالا یلیق به و السبوح: المستحق للتزیه و التعظیم... و سبحان، اسم المصدر. قال سیبوبه: سبحان الله معناه برائة الله من کل سوء و تنزیه الله... و هو مشتق من السبح الذی هو الذهاب و لایجوز ان یسبح غیر الله و ان کان منزها لانه صار علما فی الدین علی اعلی مراتب التعظیم التی لایستحقها سواه، کما ان العبادة هی غای فی الشکر لا یستحقها سواه».تسبیح پاک شمردن خداوند است از بدی و آنچه در خور شأن او نیست و سبوح سزاوار تنزیه و تعظیم می باشد... و سبحان اسم مصدر است. سیبویه گفته است معنی سبحان الله پاک شمردن خدا است از هر زشتی و منزه دانستن خدا... و آن تسبیح از ماده (سبح) ریخته شده است که بمعنی رفتن است و جایز نیست که غیر خدا تسبیح شود هر چند که مبرای از عیب باشد زیرا آن کلمه علم شده است در دین برای بالاترین مراتب تعظیم و آن غیر خداوند را نشاید همان گونه که عبادت نهایت شکر است و غیر خدا مستحق آن نیست. شیخ فخر الدین الطریحی در مجمع البحرین می فرماید:التسبیح " الاصل فیه التنزیه والتقدیس والتبرئة من النقائص،اساس تسبیح، تنزیه و تقدیس خدا از هر نقصی است. سبحان نیز مترادف با تسبیح و به معنای تنزیه خدای تعالی از هر بدی است.«سبحان براءة الله من کل سوء، وتنزیه الله» علامه طباطبایی در المیزان فرموده است: تسبیح مصدر فعل (سبح) است ، به معنای منزه داشتن است ، وداشتن خدا به این است که هر چیزی را که مستلزم نقص و حاجت و ناسازگاری با ساحت کمال او باشد از ساحت او نفی کنی ، و معتقد باشی که خدای تعالی دارای چنین صفات و اعمالی نیست. آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه می نویسد: حقیقت تسبیح عبارت است از نفی هر گونه عیب و نقص و گواهی همه موجودات جهان به پاکی ذات مقدس او از هر گونه عیب و نقص یا به خاطر این است که آنچنان نظم و حساب و حکمت و عجائب و شگفتیها در نظام همه آنها به کار رفته ...


ارتباط محتوایی با تسبیح (قرآن)

تسبیح (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تسبیح (قرآن)   • مفهوم تسبیح (قرآن)   • تعریف تسبیح (قرآن)   • معرفی تسبیح (قرآن)   • تسبیح (قرآن) چیست   • تسبیح (قرآن) یعنی چی   • تسبیح (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تسبیح قرآن
کلمه : تسبیح (قرآن)
اشتباه تایپی : jsfdp (rvHk)
عکس تسبیح (قرآن) : در گوگل

آیا معنی تسبیح (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )