برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1432 100 1

آتمسفر

/'Atmosfer/

مترادف آتمسفر: جو، فضا، هوا، محیط، شرایط، وضعیت

برابر پارسی: هوابار، پناد

معنی آتمسفر به فارسی

آتمسفر
۱ - تود. هوایی که اطراف کر. زمین را فرا گرفته جو.این توده از گازهای مختلفی تشکیل شده : ۷۸ ازت ۲۱ اکسیژن ٠۳ اسید کربنیک ۹۴ آرگون ٠۱ ئیدرژن و گازهای دیگر مانند نئون هلیوم و غیره میباشد . ۲ - ( در فارسی ) محیط فضا وضع محیط .

معنی آتمسفر در فرهنگ معین

آتمسفر
(مُ فِ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - تودة هوایی که اطراف کرة زمین را فرا گرفته ، جو. ۲ - کنایه از: اوضاع و احوال .

معنی آتمسفر در فرهنگ فارسی عمید

آتمسفر
= اتمسفر

آتمسفر در دانشنامه آزاد پارسی

آتمسفر (atmosphere)
(یا: آتمسفر استاندارد) در فیزیک، واحد فشار، با نماد atm. برابر با ۷۶۰ میلی متر جیوه، ۱۰۱۳.۲۵ میلی بار، و ۱۰۵×۱.۰۱۳۲۵ پاسکال(نیوتون بر متر مربع) است. مقدار فشار واقعیکه جَوِّ زمین بر اجسام وارد می آورد، حدوداً برابر همین مقدار است ودر سطح دریا و دمای صفر درجۀ سانتی گراد، استاندارد فرض می شود و در فشارهای بالا به عنوان واحد فشار به کار می رود. نیز ← جوّ

ارتباط محتوایی با آتمسفر

آتمسفر در جدول کلمات

آتمسفر
هواکره, جو

معنی آتمسفر به انگلیسی

aerosphere (اسم)
جو ، اتمسفر ، کرهء هوا

آتمسفر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبینا
جو.هوا.فضا
محمد
جو، هوا
مرضیه
هواکره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اتمسفر در جدول   • تعریف اتمسفر   • اتمسفر زمین چیست   • لایه های اتمسفر   • معنی آتمسفر   • شرکت اتمسفر   • اتمسفر چیست؟   • اتمسفر فشار   • مفهوم آتمسفر   • تعریف آتمسفر   • معرفی آتمسفر   • آتمسفر چیست   • آتمسفر یعنی چی   • آتمسفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتمسفر
کلمه : آتمسفر
اشتباه تایپی : Hjlstv
آوا : 'Atmosfer
نقش : اسم
عکس آتمسفر : در گوگل

آیا معنی آتمسفر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )