دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٢٠
لایک
لایک
٣٤٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

اول کار

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

سخت نگرفتن - آسان گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

وقت کم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

برانداز کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

مست

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The needle penetrates easily.
دیدگاه

سوزن به آسانی سوراخ میکند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Scientists penetrated the secrets of the atom.
دیدگاه
٣

دانشمندان راز اتم را فهمیدند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Hunting dogs have a keen scent.
دیدگاه
٥

سگ های شکاری حس شامه قوی دارند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It is said that ghosts have haunted the castle since the fifteenth century.
دیدگاه
٢

- گفته می شود که ارواح از قرن پانزدهم مکررا به قلعه رفت و آمد میکنند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The shepherd used his crook to guide the sheep.
دیدگاه
١

- چوپان با استفاده از چوب دستی خود گوسفندان را راهنمایی می کرد.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.