٢ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید
١ رأی
٩ پاسخ
١٣٦ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

کلمه معادل انگلیسی برای   "سیاست واقع‌گرایانه، رویکردی در سیاست خارجی که بر منافع ملی و قدرت متمرکز است."

٢ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید
٠ رأی
٣ پاسخ
٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

بیکاري عوامل تولید د ر جامعه به این معنا است که :

١ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٩ پاسخ
٢٩٠ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

در ۱۶سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی دقیقا چه اتفاقی افتاد و تبعاتش بر اقتصاد جهان چی بود ؟ مسبب این اتفاق کی بود ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 این گزاره که  «سیاست تابع قانون آهنین چرخش نخبگان است »  در واقع :

١ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٢٢ بازدید

"lot"  در بازار فارکس به چه معناست ؟

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

 بهترين معيار براي رشد درهر كشور چيست؟  چرا ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٧ بازدید

متن زیر به چه اصطلاح مالی اشاره داره ؟ Debt on which the interest and redemption payments due are not in fact being made. Non-performing debt is an embarrassment to lending institutions: they suffer ...

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

 اولین بار ناسیونالیسم در کدام کشور بوجود آمد؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٥٤ بازدید
٨٠,٠٠٠
تومان

سهم "الف" و  "ب" که انحراف از معیار آنها 0.7 و 0.2 میباشد ، اگر ضریب همبستگی بین بازده دو سهم 0.42 باشد ، انحراف معیار سبدحداقل واریانس چقدر است؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٤ بازدید

کلید میانبر ایجاد هدر در ورد  چیه ؟ کلا اگه کلید میلنبر ببه درد بخور تو ورد اگه میدونید لطفا بگید .

١ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦٧ بازدید

سپرده  ديداري و غير ديداري چه تفاوتي باهم دارند؟توضیح دهید.

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 پیشینه ي نظریه گفت و گوي تمدنها به کدامیک از شخصیتهاي زیر نسبت داده شده است؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدامیک از مراحل زیر جزء سیر تحول بانکداری در طی 50  سال گذشته به شمار نمی آید؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 «سازمان حمل و نقل پایانه هاي کشور »  وابسته به کدام وزارتخانه است؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه در مورد  «نرخ بازده داخلی »  یک پروژه سرمایه گذاري درست است؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

 چرا اقتصاددانان رشد و توسعه جوامع را با معيارهاي كلي اندازه گيري مي كنند؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید

 کدام گزینه صحیح نیست؟ 1) نئولیبرالیسم کوششی است براي بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی و از همین رو موجـب گسـترش بخش دولتی شده است. 2) نئولیبرالیسم کوششی است براي بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی و از همین رو موجـب گسـترش بخش خصوصی شده است. 3) کاهش هزینه هاي عمومی راه حل نئولیبرالیسم براي بحران اقتصاد سرمایه داري است. 4) نئولیبرالیسم اصول لیبرالیسم قدیم را نفی نمیکند.

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 «مجموعه فعالیتهایی که با هدف ایجاد رابطه مسالمت آمیز میان جوامع از طریق اقناع ، پیشـنهاد پـاداش و تهدید به مجازات صورت میگیرد »  چه نام دارد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٣ بازدید

سلام بنظرتون چه راهکارهایی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با تغییرات در نرخ بها در سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات  وجود دارد؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٨١ بازدید

 کهنترین پول فلزي جهان  در کدام منطقه پیدا شد؟  

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١١٦ بازدید
چند گزینه‌ای

انفجار جمعیت در کشورهاي توسعه نیافته اساساًبه کدامیک از دلایل اتفاق افتاده است؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٣ بازدید
١