دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠
رتبه
رتبه در بپرس
٤,٩١٢
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٨ بازدید
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٨٤ بازدید

chew some one up tagged along hand out head up  

٦ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨٦ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.