نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کدوم کلمه برای پر کردن جا خالی خوبه ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
مدیریت استراتژی‌های بازاریابی چندکا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سوال مدیریتی جانشین پروری(دوستان ب ...
١ هفته پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفاوت فرهنگ ملی با فرهنگ سازمانی
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مطالعات بین رشته ای
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"Curiosity killed the cat."
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه ی روان "Burn the midnight oi ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تاریخ اولین المپیک
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شش هیجان جهان شمول
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بعد از فعل "work"چه حرف اظافه ای می ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اصطلاح کنوانسیون ا.ت.ا "ata"
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت "well respected"برای چه کسانی ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هیجان احساس شده و هیجان ابراز شده
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
میشه جای خالی رو با کلمه ی مناسب پر ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"مدیریت هزینه و بهره‌وری"
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم "توسعه حرفه‌ای"
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اصطلاح انگلیسی معادل " به پول رسون ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم "مدیریت تفاوت‌ها و تعارضات"
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اثر نوع شغل را بر روی رابطهی شخصیت ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
حقوق بیشتر یا ایجاد حس تاثیر گذار ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
تفاوت فرهنگ ملی با فرهنگ سازمانی
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"مدیریت اجتماعی و جو سازمانی"
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم "توسعه سازمانی" در مدیریت ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مراحل رشد اخلاقی کولبرگ و رشد حرفه‌ ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مذاکره تعاملی و مذاکره فراگیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
رهبری "کاریزماتیک"
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جواب مناسب براری عبارت زیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه روان و معادل فارسی برای " "Ac ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"مدیریت تنوع" در سازمان
٣ هفته پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
مذاکره تعاملی و مذاکره فراگیر
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم "تئوری اسناد " در درس رفتار س ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اصطلاح " "Every cloud has a silver ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معانی مختلف فعل " Rip-off"
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بدترین تفاضل گل را در مرحله گروهی ج ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
میزبان جام جهانی
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
صفت "incentivize" دقیقا به چه معناس ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح عامیانه ی انگلیسی
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"خونه تکونی " به انگلیسی
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تئوری" ناسازگاری شناختی"
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"مدیریت انتقال دانش"
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مالیات علی الراس
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
میشه این تست زبانو کمکم کنید
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه متن عربی به فارسی
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرم اظهار نامه یا "declaration fo ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
روش های تحلیل شغل
٢ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مزایای کارمند یابی درون سازمانی
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ارزش طول عمر مشتری
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
داستان "واقعه سیاهکل"
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"have a blast" ترجمه روان
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معادل رسمی تر برای "sad"
٢ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
"chop-chop" به چه معناست؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معادل محاوره ای فارسی "drop it"
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی "you cross the line "
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش